Vennad Sõnajalad ehitavad Aedu Tuuleparki ebaseaduslikult, jõuga ja ilma loata. Kusjuures tuuleparki ei tohiks üldse rajada, kuna Ida-Virus on tuulikuid juba niigi liiga palju ja Aidu Tuulepargi lisandumine tekitaks julgeolekuriski, korrutab kaitseministeerium avalikkusele. Tegelikkus pole aga asi kaugeltki nii must-valge nagu tundub, selgitab tuuleenergia ettevõtja Oleg Sõnajalg.

Kaitseministeerium väidab avalikkusele seoses Aidu Tuulepargi asjaga, et rahaahne ettevõtjaid ei huvita riigi kaitsevõime ega Eesti seadused. Ettevõtjate huvi on vahendeid valimata rikastuda ning nende jaoks kehtib ainult raha võim. Needsamad rahaahned ärimehed tahavad nüüd Ida-Virumaale, kus on tuulikuid juba niigi üleliia palju – mis kõik kuuluvad küll riigifirmale – veel tuulikuid juurde panna, mida kaitseministeerium ei saa lubada. Selline retoorika on lollikindel ja hästitoimiv ning loomulikult ei jäta see lugejaid külmaks – kohtunikust lihttööliseni välja.

Ministeerium andis loa

Tegelikkuses jäetakse taotluslikult kahe silma vahele üks väike pisiasi, millest avalikkusele ei räägita – nimelt on Aidu Tuulepark saanud kaitseministeeriumilt kõik vajalikud kooskõlastused tuulepargi rajamiseks ja valmis ehitamiseks juba aastaid tagasi. See on dokumentaalselt tõestatav. Kaitseministeeriumi poolt antud kooskõlastuste raames kaalusid ja vaagisid sellesama ministeeriumi ametnikud kaua ning põhjalikult, kas ja mis tingimustel inimtühjale Aidu jäätmaale võiks tuuleparki rajada. Pärast pikka protsessi sellised tingimused ka leiti ja Aidu Tuulepark kooskõlastati, mis tähendab normaalses õigusriigis ettevõtjatele rohelist tuld – hakake pihta.

Aastaid hiljem – kui ettevõtjad olid juba ehitamist alustanud, tarnijatega miljonitesse ulatuvad lepingud sõlminud, kõik panti pannud ja laenud võtnud – tuuled muutusid. Järsku leiti, et tuulepargi ehitamine ohustab julgeolekut ja seda ei tohi üldse ehitada.

Tuuleparki tahetakse nullida

Vastupidi – see projekt pole mingi eraomanike ahnusejuurikas, vaid oluline samm Eestis tuulikutööstuse rajamiseks, kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks Ida-Virumaale ja riigi energiajulgeoleku tagamiseks. Rakettide, tankide ja automaatide kõrval see ehk mõningatele kuluministeeriumi ametnikule oluline välja ei paista, küll aga saavad sellest aru majandusinimesed, kes kodanike sissetulekuid päriselt kasvatavad.

Kaitseministeerium on järjekindlalt teinud kõik, et oma tegelikku ja hästi varjatud plaani – Aidu tuulepargi rajamine nullida – ellu viia. Ettevõtjaid on astutud survestama koguni kohtu kaudu. Samas pole Kaitseministeerium arendajatele andnud kordagi võimalust neid nn puuduseid kõrvaldada, vaid kiusab süstemaatiliselt arendajaid taga, tembeldades neid aferistideks. Ja seda isegi juhul kui ettevõtja on otsustanud kõigile nõudmistele – isegi neile, mida algses kooskõlastuses ei esitatud – vastu tulla.

Kas isiklik kättemaks?

Normaalses õigusriigis kokkulepetest peetakse kinni. Praegu käitub riik aga selgrootut. Kas probleem võib seisneda hoopis selles, et tuuleparki rajavad valed ärimehed – vennad Sõnajalad? See on ohtlik tendents, kui riik hakkab käituma mitte seaduste, vaid riiklike ärihuvide ja ametnike isiklike veendumuste põhjal.

Kaitsevõime suutmatust Kellavere radariga lendavaid objekte tuvastada on viimastel päevadel palju kõneainet pakkunud. Samas korrutatakse, et tuulikutel ei tohi radaritele olla isegi minimaalset mõju. Mõju võib olla null, mis on erakordne avaldus kogu Euroopas. Näeme selgelt kuidas tegelikku suutmatuse varjamiseks püütakse üle sõita nii ettevõtlusvabadusest kui ka jalge alla tallata meie õigusriigi põhiprintsiibi – õiguskindluse. Kui hävitada majandus, pole ka riiki, mida kaitsta.

Tahame rõhutada, et Aidus ei toimu ebaseaduslik ehitus, kuna kohus on paigaldanud vaidluse ajaks ajutise ehituskeelu ainult tuulikute ehitamisele, mitte aga alajaamade, liini- ega teedeehitusele. Tuulikuid me ei ehita – täidame täpselt kohtu korraldust. Aga kuna oleme kohustatud riigiga sõlmitud lepingu tõttu maksma igakuiselt kümneid tuhandeid eurosid ja pargi tähtaegselt valmis ehitama, siis me ei saa kogu arendust ootele panna. Me usume jätkuvalt, et kohus jõuab mõistliku lahendini. See kui ladustame vanasse karjääri killustiku ning tuulikuosi, mis on aastaid tagasi tellitud, ei vähenda mitte kuidagi kellegi julgeolekut.

Kutsun ülesse kõiki, kes hoolivad ettevõtlusvabaduse st, antud kurioosumid aktiivsust üles näitama. Valimiste eelsel ajal tekib selleks väga palju võimalusi. Täna võib tunduda see võõra murena, kuid homme võib kaitseministeerium või keegi kolmas tulla koputama teie uksele ja öelda, et jäta oma ehitus või äri pooleli, sest see meile enam ei meeldi, mis sest, et varem lubasime.

Ka ettevõtjatel on väikeriigi kodanikena õigus suurelt unistada ja oma unistusi ellu viia. Pole tähtis, et riik on väike, oluline on, et see poleks väiklane. Kõrge lisandväärtusega tööstuse rajamine on riigi jaoks oluline – ainult ostan, müün ja vahetan majandusega me riigina kaugele ei sõua.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik