Aidu Tuulepark Foto Õhtuleht arhiiv

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi 10. veebruaril Andres ja Oleg Sõnajala ettevõttele Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse eemaldada Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, mis segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet.

Pressiteate kohaselt on TTJA Aidu tuulepargi osas läbi viinud põhjaliku järelevalvemenetluse, analüüsinud arendaja poolt esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja tutvunud korduvalt kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega.

„Menetluse käigus on saanud selgeks, et oht riigi julgeolekule on reaalne ja see on juba realiseerunud, Aidu tuuleparki püstitatud tuulikud segavad riigikaitseliste eelhoiatussüsteemide tööd ning lisaradari ostmiseni läheb mitu aastat. Kuna riigi julgeolek on esmatähtis ja ükski arendaja pakutud lahendus ei kõrvalda täna ohtu riigi julgeolekule, siis tuleb tuuliku nr 5 küljest maha võtta selle labad,“ sõnas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

TTJA on olnud menetluse ajal Eleon Green OÜ-ga tihedas suhtluses ning arendaja palvel lubanud ehituskeelu ajal teostada ainult tuulikute ohutust tagavaid töid. „TTJA on käinud pidevalt kohapeal olukorda hindamas ning paraku tuvastanud, et hoolimata TTJA seatud ehitustegevuse keelust, täiendavatest hoiatustest ning sunniraha rakendamisest, on arendaja ehituskeelu ajal jätkanud ehitustöödega, mis seisnevad tuuliku edasi ehitamises, mitte ainult ohutuse tagamises,“ selgitas Kati Tamtik. Ameti teatel näitavad märgid, et arendaja teeb ettevalmistusi tuuliku käivitamiseks.

Mullu septembris tegi TTJA ettekirjutuse, millega keelas Aidu tuulepargis püsitatud tuulikute nr 4 ja 5 ehitamise. Arendaja kaebas ettekirjutuse kohtusse, kuid veebruari alguses toimunul kohtuistungil võttis Eleon Green OÜ kaebuse tagasi. See tähendab, et TTJA poolt tehtud varasem ehitustegevuse peatamise ettekirjutus oli kehtiv ning seda ei ole võimalik enam vaidlustada

Esmaspäeval tehtud ettekirjutusega on endiselt keelatud Aidu tuuliku nr 4 ja 5 edasi ehitamine viisil, mis on vastuolus kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud lahendusega. „Riigi huvide kaitsmine on valitsusasutuste ülesanne ning antud olukorras on tuulikute ehitustegevusega seatud ohtu riigi julgeolek. TTJA roll ohutusasutusena ongi sellises situatsioonis sekkuda,“ põhjendas TTJA peadirektor Kaur Kajak.

Allikas: Õhtuleht

Foto: Avalik