MichaelMajandus- ja taristuminister Kristen Michal kinnitas teisipäeval uue, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) nõustama hakkava energeetikanõukogu koosseisu.

„Eesti energeetika on üha enam seotud välismaailmaga. Suured ja olulised otsused sünnivad peamiselt Euroopa Liidu ning Põhja-Balti koostöös. Peame hoidma suurt pilti ja seega on oluline võimalikult paljude erinevate organisatsioonide kompetentsi kaasamine,“ ütles minister Michal.

Nõukogu töö eesmärk on ettepanekute tegemine riiklikesse arengukavadesse, programmidesse, rakendusplaanidesse ja seadustesse, strateegiate rakendamise aruannete ja nende kohta arvamuse andmine ning soovituste tegemine energeetika ja energeetikaga seotud arendus-, teadus- ja hariduspoliitika kujundamiseks.

Lisaks teeb nõukogu ettepanekuid energeetikaga seotud regionaalsete, sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja majandusprobleemide hindamiseks ja annab soovitusi nende lahendamiseks. Nõukogu annab ka arvamusi Euroopa Liidu energeetika- ja keskkonnaalaste õigusaktidele ning analüüsib ülemaailmseid suundumisi energeetika vallas.

Nõukogusse kuulub kokku 35 ettevõtet, erialaliitu ning haridus- ja teadusasutust. Muuhulgas on nõukogu koosseisus Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikanõukogu, Eesti Taastuvenergia Koda, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, Tallinna Tehnikaülikool, Nord Pool Spot, Säästva Eesti Instituut ja Tuuletehnoloogia Liit.

Allikas: MKM

Foto: Avalik