Oleg ja Andres SõnajalgFoto: Ilmar Saabas

Justiitsministeeriumi pressiesindaja sõnul pole ministeerium keeldunud õigusabikulusid maksmast ega ole sellega viivitanud.

Nädalavahetusel teatasid Andres ja Oleg Sõnajalg, et hoolimata riigikohtu määrusest pole ministeerium nendele õigusabikulusid tasunud. Sõnajalgade sõnul pöördusid nad kohtutäituri poole.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik ütles, et Sõnajalad esitasid täitmisavalduse ennatlikult. „Seaduse järgi on selleks (õigusabikulude tasumiseks – toim) aega 30 päeva alates otsuse jõustumisest, välja arvatud juhul, kui otsus kuulub viivitamata täitmisele või otsus näeb ette teistsuguse tähtaja. Antud kohtuotsuses sellist märget polnud,” märkis ta.

Samuti polnud Sõnajalad rahul sellega, et politsei pole Aidu tuulepargi juurde paigaldatud jälgimiskaameraid maha võtnud. Vennad viitasid selle puhul taas riigikohtu määrusele. „Viibimiskeeld kehtis ettekirjutuse tagamiseks ning ettekirjutus kaotas koos riigikohtu määrusega kehtivuse juba teisipäeva hommikul. Eesti politsei võimekust arvestades ei oleks see olnud neile üle jõu käiv juba samal päeval või hiljemalt järgmisel Aidust läbi käia. Paraku pole seda tänaseni tehtud, mis tähendab, et PPA ei pea isikute õigusi prioriteediks,” selgitas Andres Sõnajalg.

PPA pressiesindaja Barbara Lichtfeldt ütles, et viibimiskeeld kehtib endiselt ja ei vasta tõele, et riigikohtu lahendi kohaselt oleks viibimiskeeld peatatud või ära lõpetatud.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik