ülli Veidemann seisab 2018. aasta augustis tema kinnistut läbivate elektriliinide all, mille rajamiseks ta ei ole nõusolekut andnud. Foto: Sander Ilvest / Postimees

Kohus tühistas mitmele menetluslikule rikkumisele viidates Sõnajalgade Aidu tuulepargi elektriliinile antud kasutusloa.

Aidu tuulepargi arendajate Andres ja Oleg Sõnajala kohtuasjad eri riigiasutuste vastu on teada. Vähem teab avalikkus, et Sõnajalgade enda vastu on kohtusse läinud üks Püssi kandi maaomanik, kelle kinnistut läbib 110 kV elektriliin, mille arendajad rajasid sinna omaniku vastuseisust hoolimata.

Kuna kohus peatas Sõnajalgade Aidu tuulepargi ehituse 2017. aasta 3. mail, otsustasid arendajad, et aega pole raisata, ja hakkasid 2017. aasta novembris välja ehitama tuulepargist Püssi alajaama suunduvat 110 kV elektriõhuliini, mis läbib oma paarikümmet kinnistut. Mullu juulis andis Lüganuse vald liinile ka kasutusloa.

Vähemalt viis maaomanikku, kelle maale oli liin rajatud nende vastuseisust hoolimata, olid aga selgelt öelnud, et nemad liinile kooskõlastust ei anna. Üks maaomanik, Ida- Virumaal lastekaitsespetsialistina töötav Külli Veidemann (48) oli selleks ajaks juba ligi

saanud abi omavalitsuselt ega ka riigiasutustelt, läks ta eelmise aasta lõpus nii elektriliinile kasutusloa andnud Lüganuse valla kui ka Sõnajalgade ettevõtte Aidu Tuulepark OÜ vastu kohtusse.

Maaomaniku kaebus rahuldati

Kuigi Sõnajalgade ettevõtte vastane kohtuasi on tal veel pooleli, siis vaidluses Lüganuse vallaga tegi Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumaja kohtunik Karin Jõks möödunud nädala kolmapäeval otsuse. Ta rahuldas maaomaniku kaebuse, millega too soovis Lüganuse valla korralduse ja selle alusel elektriliinile antud kasutusloa tühistamist, kuna ei ole nõus elektriliini paiknemisega oma kinnistul.

„Kohus tühistas vaidlustatud korralduse ja selle alusel antud kasutusloa,” ütles Tartu halduskohtu pressiesindaja Annett Kreitsman. Kohus põhjendas oma otsust sellega, et Lüganuse vald oli kasutusluba andes teinud mitu menetluslikku viga.
Kõigepealt tegi kohus kindlaks, et elektriliini paiknemist ei ole planeerides ega enne ehitusloa Projekteerimistingimuste järgi tuli liini asukoht kooskõlastada maaomanikega, sellist kooskõlastust kaebaja ei andnud andmist läbi vaieldud. „Projekteerimistingimuste järgi tuli liini asukoht kooskõlastada maaomanikega, sellist kooskõlastust kaebaja ei andnud,” märkis Kreitsman.

Ka ei nõustunud kohus valla põhjendustega selle kohta, et vaidlus kaebaja kinnistule ehitamise üle on eraõiguslik ega puutu kasutusloa andmise puhul asjasse. Kohtu sõnul on liini asukoha valik osa avalik-õiguslikust menetlusest.

Samuti märkis kohus, et kasutusluba välja andes ei selgitanud vald välja, kas maaomanikul on elektriliini talumise kohustus – ehk tal ei ole sõnaõigust liini rajamise asjas – või ei ole. Vald leidis, et elektriliin võib paikneda kaebaja kinnistul, kuna see on juba koormatud mitme elektripaigaldise talumise kohustusega. Kohtu hinnangul ei saa aga üksi sellest tuletada, et uue õhuliini ainuvõimalik asukoht on kaebaja kinnistul.

Kokkuvõttes leidis kohus, et Lüganuse vald ei ole vaidlustatud korraldust andes välja selgitanud või õigesti kindlaks teinud kõiki asjaolusid ning vaidlustatud korraldus ei sisalda kõiki vajalikke põhjendusi. Kuna õhuliini on võimalik kasutada ainult terviklikult, siis tühistas kohus vaidlustatud korralduse ja kasutusloa mitte üksnes Veidemanni kinnistut puudutavas osas, vaid kogu liini ulatuses, mis küündib üle seitsme kilomeetri.

Tuleb uuesti otsustada

See tähendab, et Aidu Tuulepark OÜ taotlus kasutusloa saamiseks on endiselt lahendamata, mistõttu Lüganuse vallal tuleb kasutusloa andmise üle uuesti otsustada. Kohtuotsus muidugi ei ütle seda, milline otsus tuleb vallal kasutusloataotlust uuesti lahendades teha. Samuti on võimalik seda detsembri keskpaigani vaidlustada.

Seda, kas Lüganuse vald seda ka teeb, ei ole vallajuht Viktor Rauami sõnul otsustatud.

Rauami meelest on selle vaidluse põhjustanud ennekõike inimlik faktor, sest arendaja ei suutnud maaomanikuga kokkuleppele jõuda. „Aga see on nendevaheline teema – meie endal eriti süüd ei näe. Meile tol ajal antud informatsioon oli teine. Nüüd on need asjad kohtus ja las siis kohus otsustab,” rõhutas Lüganuse vallavanem.

Rauam ei soovinud ka oletada, mis võiks järgneda sellele, kui nad praegustel tingimustel jätaksidki liinile kasutusloa andmata. „Me teame, et see liin on olemas, me teame, et see on [valmis] ehitatud, me teame, et inimene on seal [kinnistul] kogu aeg elanud,” sõnas Lüganuse vallavanem. Samuti ei karda ta, et arendaja sellisel juhul valda kahjunõudega ähvardama hakkaks.

„Ma ei ole kuulnud, et meil midagi sellist õhus oleks. Kui vaadata kõiki võimalikke nõudeid, mis neil praegu kellegi vastu on, siis meie vastu ei ole küll praegu midagi pööratud ega suunatud,” ütles Rauam. Ka on ta veendunud, et värske kohtuotsus neid kahvlisse ei pane.

On ka alternatiivid

„Igal asjal on ju lahendus olemas. Kui seal tõepoolest on midagi sellist, mille vastu on eksitud, kui ka meie esindaja leiab, et sellega ei ole mõtet edasi minna, siis me peame seda täitma. Ega meil ei ole küll mingisuguseid kohustusi või kahvleid,” põhjendas Rauam. Tema sõnul on ka alternatiivid olemas. „Kaabli saab ju panna ringi, saab panna maa alla – kõik need lahendused on võimalikud. Kui ma vaatan, et ükski tuulik praegu [Aidu tuulepargis] ei tööta, elektrit ei tooda ja see liin seisab tühja, siis ma siin probleemi ei näe,” kinnitas ta.

Sõnajalad muidugi nii rahumeelsed ei ole.

„Kohus on jätnud valla ja Aidu Tuulepark OÜ argumendid üldse tähelepanuta ning analüüsimata. Kohtuotsuses ei ole esitatud ühtegi seisukohta kasutusloa mittenõuetekohasuse kohta ehk kasutusluba vastab nõuetele ning selles osas vaidlus puudub,” on Andres Sõnajalg veendunud.
Ka märkis ta, et kohtuotsuse on teinud sama kohtunik, keda Sõnajalad on varem süüdistanud Andres Sõnajalg märkis ta, et kohtuotsuse on teinud sama kohtunik, keda Sõnajalad on varem kallutatuses. „Silmas tuleb pidada, et otsuse on teinud seesama kohtunik, kes Aidu tuulepargi ehituslubade vaidluses soovis menetleda ilmselgelt lubamatut maavanema protesti ning jäi eriarvamusele ka pärast riigikohtu antud selgeid juhiseid,” lausus Sõnajalg.

Kuigi Külli Veidemann teab, et möödunudkolmapäevane kohtuotsus on vaid etapivõit, on tal siiski hea meel. Nüüd on ka kohus kinnitanud seda, mida Veidemann on juba paar aastat üritanud nii Lüganuse vallale kui ka riigiasutustele tõestada – et vald jättis ta kaasamata nii liini ehitusloa kui ka kasutusloa väljaandmisse.

„Selle kohta sain ma nüüd kindla teadmise, et tõepoolest, vald on eksinud. Kui asi puudutab minu kinnistut, siis peab olema mind isiklikult sinna kaasatud,” rõhutas ta.
„Me praegu analüüsime seda kohtuotsust. Ma ei oska veel öelda, mida ta otseselt meile tähendab ja kas me kaebame selle edasi või mitte

Allikas: Delfi

Foto: Avalik