Varasem Sonda vallavanem Andrea Eiche juhib nüüd Lüganuse valda, kus Sõnajalad ka oma Aidu tuuleparki arendavad. FOTO: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Möödunud kolmapäeval esitasid Lüganuse vallavolikogu liikmed volikogu juhile arupärimise, kus nõuavad selgitusi, mis ajendil ja kelle volitusel tegi vallavanem Andrea Eiche juuli lõpus pöördumise peaminister Jüri Ratasele, kus astus välja Sõnajalgade Aidu tuulepargi arenduse kaitseks.

Teadupärast tegi Lüganuse vallavanem Andrea Eiche 24. juulil peaministrile pöördumise, mis kandis pealkirja «Aidu tuulepargi saatus». Seal leidis vallajuht, et olukord Lüganuse valda rajatava ja Sõnajalgadele kuuluva Aidu tuulepargi osas – mille ehitamine kohtuvaidluse tõttu kaitseministeeriumiga seisab – on jõudnud sinnamaale, et nõuab peaministri sekkumist.

«Kaitseministeeriumi vastuseis tuulepargi rajamisele tuli vallale väga ebameeldiva üllatusena,» märkis Eiche oma kirjas Jüri Ratasele. Ta lisas, et nüüd on vallale teatavaks saanud, et ministeerium tahab täielikult tuulepargi rajamise projekti lõpetada, nõudes Sõnajalgadelt tuulepargi hoonestusõiguse tagastamist.

«Nii vallale kui ka riigile tervikuna oleks äärmiselt kahjulik, kui kaitseministeeriumil lastaks saavutada oma seni hästivarjatud tahe see projekt lõpetada. Selline tegevus kahjustaks Eesti rahvusvahelist mainet oluliselt ja seaks kahtluse alla riigi põhiseadusliku õiguskindluse toimimise,» leidis Eiche peaministrile tehtud pöördumises.

Muuhulgas tõi Lüganuse vallavanem oma kirjas välja, et valla seisukohalt on Aidu tuulepargi näol tegemist väga olulise investeeringuga valla territooriumil, «millel on lisaks kaudsetele positiivsetele mõjudele ka otsene kasu valla eelarvele». «Lüganuse vald toetab jätkuvalt Aidu tuulepargi rajamise projekti ning on veendunud, et see on teostatav riigikaitse huve kahjustamata,» lausus Eiche kirja lõpus.

Ei mõista, mis volitusega peaministri poole pöördus

Postimees kirjutas kümmekond päeva tagasi mitmetest rikkumistest, mis on seoses Aidu tuulepargi ehitusega Ida-Virumaal aset leidnud. Seejuures oli mainitud ka ühte tuulikuplatsi, mille põhjal on kaitseministeerium tõestanud, et ladustamise asemel toimub seal ehitustegevus.

Ka oli loo juures välja toodud, et Postimehe ajakirjanik pöördus Aidu tuulepargi arendust puudutavate küsimustega ka Lüganuse vallavanema Andrea Eiche poole, kes vestles ajakirjanikuga seni, kuni järg jõudis tülikate küsimusteni. Seejärel kõne katkes ja ajakirjaniku korduvatele katsetele Eichega uuesti ühendust saada vajutati kõne kinni.

«Kõnealusest artiklist ja viidatud tülikatele küsimustele antud vastustest nähtub üheselt vallavanem A. Eiche ebakompetentsus Lüganuse vallale nii olulises, Aidu tuulepargi arendust puudutavates küsimustes, mis seab omakorda kahtluse alla vallavanema poolt peaminister Jüri Ratasele 24.07.2018 esitatud pöördumise motiivid ja tegelikud asjaolud,» märgivad 22. augustil volikogu esimehele Risto Lindebergile arupärimise koostanud neli vallavolikogu liiget.

Nende sõnul jääb kõike eelpool toodut arvestades arusaamatuks, milliste volitustega ning millistele varem omavahel kokkulepitud otsustele tuginedes esitas vallavanem «valda ja selle elanikke esindades» 24. juulil pöördumise peaministrile.

«Millisel kollegiaalsel koosolekul või istungil on kõnealuseid A. Eiche poolt väljaöeldud seisukohti käsitletud? Millised volikogu komisjonid on antud teemat käsitlenud ning pöördumises ja meedias kajastatud seisukohad heaks kiitnud?» tahavad Lüganuse vallavolikogu liikmed oma arupärimises teada.

Nad leiavad, et Lüganuse vallavanem on kajastanud vääralt oma isiklikke seisukohti Lüganuse valla ametlike seisukohtadena. ka esitavad arupärimise allkirjastanud volikogu liikmed taotluse, et antud arupärimisele vastamine lisataks Lüganuse vallavolikogu järgmise istungi päevakorda koos võimalusega, et nad saavad vajaduse korral esitada täpsustavaid küsimusi.

Ühtlasi märgivad arupärimise esitajad kirja lõpus, et soovivad, et nende pöördumine kantaks nõuetekohaselt ja piiranguteta Lüganuse valla avalikku dokumendiregistrisse, kuivõrd selles puuduvad avalikustamist takistavad asjaolud.

Nõuavad hoonestusõigust tagasi seaduserikkumise pärast

Mis puudutab Aidu tuulepargi hoonestusõiguse küsimust – mis oli Lüganuse vallavanema peaministrile tehtud pöördumise aluseks –, siis on Sõnajalad avalikkuses öelnud, et nende hinnangul puuduvad kaitseministeeriumil volitused seda tagasi nõuda.

Vastupidi, hoopis neil on õigus nõuda riigilt hoonestusõiguse lepingu täitmist ja tuulepargi rajamise takistamist keelata. Oleg Sõnajalg on välja öelnud, et nad kaaluvad ka riigi vastu vastava hagi esitamist.

Kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu sõnul nõuab riik hoonestusõiguse tagastamist seetõttu, et Sõnajalad on viimase aasta jooksul järjekindlalt rikkunud tuulikute ehitamise keeldu, mida ministeerium on enda kinnitusel vähemalt kahel korral ka kohtus tõendanud.

«Nemad on võtnud endale äririskid, nad on valinud endale arendusstrateegia ja selle osa on seadusrikkumine. Miks peab riik seda tolereerima, kui hoonestusõiguse leping näeb ette, et nad peavad kasutama kõiki õiguslikke vahendeid oma huvide edendamiseks?» märkis Oidsalu mõned nädalad tagasi Postimehele.

Volituse Eesti riigi esindamiseks ning 20.05.2015 ja 09.09.2015 Sõnajalgadega sõlmitud hoonestusõiguse lepingute lõpetamiseks andis kaitseminiteeriumile keskkonnaminister Siim Kiisler 13.07.2018 käskkirjaga.

Sellesisulise nõude esitas Aidu Tuulepark OÜ-le kaitseminister Jüri Luige volitusel kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu oma 17.07.2018 kirjaga, seades seal tähtajaks 25.07.2018. Tänase seisuga Aidu tuulepargi hoonestusõigust riigile tagastatud ei ole.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

august 27th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht