smik00214 036Tuuletehnoloogia Liit on tuuletehnoloogia arendajate ja tuuleenergia tootjate ühing, mille ettevõtteid ühendab visioon, et läbi tehnoloogia edasiarendamise ning innovatsiooni on võimalik tuuleenergia muuta fossiilsete kütustele majanduslikult konkurentsivõimeliseks alternatiiviks. Ühing korraldab tuuleenergia ettevõtete ja valdkonnas tegutsevate füüsiliste isikute koostööd tuulest elektri tootmise tehnoloogiate arendamisel. Samuti koondab ja esindab ühing oma liikmete huve dialoogis riigiasutuste ning avalikkusega.

Tuuletehnoloogia Liidu liikmeskond hõlmab 75,4% töötavatest ning elektrivõrguga liitumislepingu sõlminud tuuleenergia tootmisvõimsustest Eestis ja teiste seas ainsa kodumaise multimegavatt klassi tuulegeneraatori tüübi väljaarendaja Eleon ASi. Tuuletehnoloogia Liitu on oma tegevused üle kandnud ka MTÜ Eesti Tuuleenergia Liit ja seltsing Tuuleenergia Ühendus.