Virtsu tuulepark. Foto on illustreeriv. FOTO: Mailiis Ollino

Lääneranna vallavolikogu tunnistas kehtetuks eelmise Varbla valla tuuleenergeetika teemaplaneeringu algatamise otsuse, sest Paadrema ja Piha alal tuulepargi arendamist kavandanud Vayu Energia OÜ ega teemaplaneeringu koostanud AB Artes Terrae OÜ ei esitanud Lääneranna vallavalitsusele planeeringu nõuetekohast eskiislahendust ega pakkunud kaitseministeeriumi esitatud tingimusi arvestavat lahendust.

Haldusreformi tulemusena Lääneranna vallaks ühinenud Varbla vald võttis 27. juunil 2012 vastu otsuse, mille kohaselt Vayu Energia taotlusel algatati tuuleenergeetika teemaplaneering.

Kaitseministeerium viitas keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kooskõlastades tõsiasjale, et selguma peab energiatuulikute täpne asukoht ja parameetrid ning detailplaneeringud ja tuulikute ehitusprojektid tuleb esitada neile kooskõlastamiseks. Kaitseministeeriumi kirjas (21. märts 2013) märgiti sedagi, et tööstuslikud energiatuulikud üle 30meetrise laba tipu kõrgusega hakkavad häirima radarkatet.

Planeerimisseadusele tuginedes on planeerimise korraldamine kohaliku omavalitsuse pädevuses ja ka laialdane otsustusõigus kohaliku elu ruumilise arengu üle.

Lääneranna vallavolikogu 23. augusti otsusega kohustati vallavalitsust korraldama omaaegse Varbla valla ja Artes Terrae vahel sõlmitud töövõtulepingu nagu kõnealuse teemaplaneeringu koostamisest huvitatud isiku Vayu Energia, Varbla vallavalitsuse ja Artes Terrae vahel teemaplaneeringu koostamise ja rahastamise kohta sõlmitud lepingut.

Allikas: Pärnu Postimees

Foto: Avalik

september 6th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht