Andres Sõnajalg Aidu tuulepargi alal Ida-Virumaal Foto: Priit Simson

Sõnajalgade teatel otsustas Tartu halduskohus täna pärastlõunal võtta menetlusse Aidu Tuuleparki arendava OÜ Eleon Greeni kaebuse politsei- ja piirivalveameti (PPA) kehtestatud viibimiskeelu peale ja peatas esialgse õiguskaitse korras ka viibimiskeelu kehtivuse.

Eleon Greeni juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on tänane sõnum kohtumajast järjekordne tõestus sellest, kuidas teatud ametnikud vahendeid valimata ja avalikkust eksitades üritavad tuulepargi arendust takistada.

“Vassitakse nii tuulikute kõrgusi mõõtes kui ka neile kõikvõimalikke negatiivseid mõjusid külge pookides. Isegi viibimiskeeld pandi peale kehtivast õigusest, sh põhiseadusest mööda vaadates. Aga seni kuni meil on sõltumatu kohtuvõim tõe eest väljas, liigume me tuulepargi arendamise teel vääramatult edasi,” lisas Sõnajalg.

TTJA-st öeldi värske kohtuotsuse peale, et hoolimata kohtu poolt määratud esialgsest õiguskaitsest PPA poolt rakendatud viibimiskeelu osas jääb kehtima TTJA poolt tehtud ehituskeelu ettekirjutus tegevuse peatamiseks ehk ehitada ikkagi ei tohi. “Juhul, kui arendaja jätkab taaskord ehitustegevusega rikub ta sellega TTJA tehtud ettekirjutust, mille täitmiseks TTJA paluski PPA-l viibimiskeeld rakendada,” lausus Anne-Ly Palk TTJA-st.

Kaitseministeerium ei soovinud värsket kohtuotsust kommenteerida, viidates sellele, et nemad ei ole antud asjas menetlusosaline. Samas just nende taotluse alusel peataski TTJA aprillis Sõnajalgade Aidu tuulepargis ehituse ning hiljem kehtestas ka viibimiskeelu PPA abil.

Senine viibimiskeeld oli tähtajatu

Esimese, ajutise viibimiskeelu kehtestas PPA Aidu tuulepargi ehitusplatsile tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) taotluse alusel 19. aprillil. Sellele järgnes 26. aprillil järgnes tähtajatu viibimiskeelu korraldus.

Sõnajalgade ettevõte Eleon Green, mis viimati Aidus tuulepargi arendamisega tegeles, tõi kohtule esitatud kaebuses välja, et oma korralduses ei esitanud PPA ühtegi põhjendust, mis viibimiskeelu kehtestamist õigustaks, viidatakse ainult TTJA ja kaitseministeeriumi taotlustele viibimiskeeld kehtestada.

“Kõik vastavad nn faktilised asjaolud on kaebaja poolt vaidlustatud ning vastustajal (PPA-l – toim) puudus õiguslik alus juhinduda üksnes viibimiskeelu taotluses esitatust kui vaidlustamata ja tõestest faktilistest asjaoludest,” märkisid tuuleärimehed kohtule esitatud kaebuses. Andres Sõnajala sõnul on märkimisväärne, et kaebus viibimiskeelu asjus läks kohtusse teele alles eile hilisõhtul ning vähem kui poole tööpäevaga on kohus juba esimese seisukoha võtnud.

“Kuigi viibimiskeeld hakkas kehtima juba aprillis, siis esimese sammuna ei pöördunud me kohtusse, vaid esitasime vaide otse PPA-le, lootes vältida pikalevenivat kohtuvaidlust. Kui nüüd suvel tuli PPA-lt äraütlev vastus, siis läkski kaebus alles teele eile,” selgitas Sõnajalg, miks viibimiskeelu tühistamine kevadest saadik on veninud.

Mitu kohtuasja

Aidu tuulepargi rajamine peatati esimest korda 2017. aasta kevadel pärast 1,5-aastast aktiivset ehitustegevuse algust ja seda olukorras, kus kaitseministeerium oli arendajate kinnitusel kogu ehitusaja teadlik nii Eleon tuulikute püstitamisest kui tuuliku parameetritest.

Eleon Green otsustas jätkata kahe poolelioleva tuuliku ehitusega selle aasta märtsis pärast seda, kui kohalik omavalitsus oli kinnitanud, et kaebajale väljastatud ehitusload on tähtajatult kehtivad ning nende alusel on ehitamine lubatav.

Arendajate endi sõnul oli kevadiste tööde näol tegu montaažiga, kuna Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5 ehitustööd on teostatud juba mitmed aastad tagasi. Ka tornid püstitati toona ilma mistahes pretensioone esitamata.

Eleon Green OÜ (endise nimega Kindel Vara) on 2008. aastal asutatud Sõnajalgadele kuuluv ettevõte, mis arendab Aidu tuuleparki.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik