Kohtumäärus ei ole jõustunud ning seda saab vaidlustada 15 päeva jooksul, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA).

  1. juuli määrusega otsustas Tartu halduskohus Eleon Green OÜ kaebuse politsei- ja piirivalveameti (PPA) viibimiskeelu korraldusele menetlusse võ a ning kohaldada esialgset õiguskaitset. Toona peatas kohus viibimiskeelu 30 päevaks ehk kuni 22. augustini.

Politsei- ja piirivalveamet kehtestas Aidu tuulepargi ehitusplatsile ajutise viibimiskeelu tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) taotlusel 19. aprillil.

  1. aprillil järgnes sellele tähtajatu PPA Ida prefektuuri viibimiskeeldu sätestav korraldus.

TTJA tegi enne PPA korraldust, 12. aprillil Eleon Greenile e ekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks Aidu tuulepargis. Vaatamata e ekirjutusele ja sunniraha hoiatusele ehitustegevus jätkus ning TTJA fikseeritud olukord näitas, et ehitustegevuse jätkumisel oleks olnud «pöördumatud kahjud».

Andres ja Oleg Sõnajala teatel tõi Eleon Green kohtule esitatud kaebuses välja, et PPA ei esita korralduses ühtegi põhjendust, mis viibimiskeelu kehtestamist õigustaks, viidatakse ainult TTJA ja kaitseministeeriumi taotlustele viibimiskeeld kehtestada.

«Kõik vastavad niinimetatud faktilised asjaolud on kaebaja poolt vaidlustatud ning vastustajal puudus õiguslik alus juhinduda üksnes viibimiskeelu taotluses esitatust kui vaidlustamata ja tõestest faktilistest asjaoludest,» seisab kaebuses.

Aidu Tuulepark plaanib Aidusse püstitada 30 kolmemegavatist tuulikut, kuid kaitseministeeriumi teatel ületavad tuulikud lubatud kõrguspiirangu. Selle tulemusel võib tuulepargi taha tekkida varjuala ning tuulepark võib põhjustada häireid radari töös valesihtmärkide genereerimise näol.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik