Ettevõtjatest vennad Andres (vasakul) ja Oleg Sõnajalg. FOTO: Raul Mee/Raul Mee/Mollusk Media

Tartu halduskohus määras eile Aidu Tuulepark OÜ-le teist korda trahvi esialgse õiguskaitse määruse rikkumise eest. Nimetatud määrusega keelati ettevõtjatest vendadele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluval ettevõttel tuulikute ehitamine kuni vaidluse lahendamiseni Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle.

Taotluse Aidu Tuulepark OÜ trahvimiseks esitas kaitseministeerium. Menetlusosalised vaidlesid põhiosas selle üle, kas massiivsete killustikust aluspatjade rajamine tuuliku asukohta kujutab endast ehitamist või on tegu ehitusmaterjali ladustamisega.

Eile lahendas kohus juba kolmanda esitatud taotluse Aidu Tuulepargi trahvimiseks lubamatu ehitamise eest. Esimesel korral heideti Aidu Tuulepargile ette killustiku ladustamist väikeste, ühe autokoorma suuruste töötlemata kuhjadena ja selles kohus esialgse õiguskaitse määruse rikkumist ei leidnud.

Teisel korral käsitles kohus massiivse killustikupadja rajamist varem tühjale kohale. Aidu Tuulepark nimetas oma tegevust killustiku ladustamiseks. Kohus leidis, et see tegevus kujutab endast tuuliku ehitamist, kuna sarnaseid killustikupatju rajas Aidu Tuulepark enne esialgse õiguskaitse kohaldamist tuulikute ehitamise eesmärgil.

Kaitseministeerium taotlenud korduvalt 32 000-eurost trahvi

Sel põhjusel määras kohus möödunud aasta oktoobris Aidu Tuulepargile 1000-eurose trahvi. Halduskohtu seisukoht jäi kehtima kõigis kolmes kohtuastmes. Kuna kolmandas taotluses Aidu Tuulepargile ette heidetud tegevus oli sama mis teises, määras kohus sarnaselt eelmise taotluse lahendamisele trahvi ka nüüd.

«Kindlasti on tegemist tegevusega, mis ringkonnakohtu jõustunud määruse järgi on keelatud, st tuuliku ehitamisele suunatud tegevusega tuulikupargi maa-alal, millega muutub olulisel määral kinnistu olukord,» leidis halduskohus eilses määruses.

Seekord pidas kohus põhjendatuks 10 000-eurost trahvi, kuna Aidu Tuulepark rikkus ehitamise keeldu teadlikult ja nüüd juba korduvalt. Olgu märgitud, et kaitseministeerium taotles nii teisel kui kolmandal korral trahvi mõistmist maksimaalses võimalikus ulatuses ehk 32 000 eurot.

Kohus andis taotluse menetlemise käigus osapooltele võimaluse leida lahendus, kas Aidu Tuulepark saab ladustada killustikku vaidlusaluste tuulikute ehitamiseks ette nähtud maa-alale nii, et see ei kahjusta kehtiva esialgse õiguskaitse määrusega kaitstavaid huve. Menetlusosalised omavahel aga kokkuleppele ei jõudnud. eilne määrus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Postimees on Sõnajalgade vägikaikaveost nii riigi kui Eesti kohtusüsteemiga viimastel kuudel korduvalt kirjutanud, kuna see on varsti juba aastaks ajaks peatanud nende Ida-Virumaale rajatava Aidu tuulepargi ehituse ning sellega kaasnevad ettevõtjatele iga kuu suured väljaminekud.

Saaga kestnud aasta

Kuigi Aidu tuulepargi rajamisele andis rohelise tule Maidla vallavolikogu 17. märtsi 2011. aastal kehtestatud detailplaneering – ja selle oli 2010. aasta lõpus heaks kiitnud ka kaitseministeerium –, leidis Ida-Viru maavanem 2017. aasta alguses, et Andres ja Oleg Sõnajala Aidu Tuulepark OÜ-le antud tuulikute ehitusload tuleb tühistada.

Toona Ida-Viru maavanema ülesandeid täitnud maasekretär Eve East põhjendas otsust sellega, et Aidu tuulikutele ehituslubade andmisel on eiratud seaduses nõutud kooskõlastuskohustust, samuti olla projektis vastuolusid teemaplaneeringuga.

Nii esitas ta mullu aprillis Tartu halduskohtule protesti, mille kohus ka 3. mail otsustas menetlusse võtta, peatades vendade Sõnajalgade tuulikute ehitusload 160 miljonit eurot maksvas ja 30 tuulikust koosnevas Aidu tuulepargis Ida-Virumaal. Sellega algas kohtusaaga, mille lõppu siiamaani ei paista.

KOMMENTAAR: Kindlasti vaidlustame selle trahvi

Andres Sõnajalg, Aidu Tuulepark OÜ juhatuse liige

Millegipärast tuleb Aidu tuulepargiga seonduvaid uudiseid alati vahetult pärast seda, kui avalikkuse ette jõuab riigifirma sahkerdamine Tootsi tuulepargis ja meie konkreetsed sammud selle takistamiseks.

Ka kohtu käitumine on huvitav – esmalt saadetakse avalikkusele pressiteade ja alles siis jõuab meie juristini otsus. Aga see-selleks, me oleme korduvalt öelnud, et soovime kohtuniku taandamist, kuna leiame, et ta ei ole erapooletu.

Selles samas küsimuses otsustas teine kohtunik juba eelmisel suvel, et tegemist on ladustamisega mitte ehitustegevusega, vastav määrus jõustus. Kui kohtunik Karin Jõks tuli suvepuhkuselt tagasi, kasutas kaitseministeerium kohtupraktikas lubamatut võtet elik jõustunud asjas ei saa sama taotlust uuesti esitada, kuid kohtunik rahuldas uue trahvitaotluse. Enne selle jõustumist esitas Kaitseministeerium mullu novembris järjekordse trahvitaotluse, mille osas nüüd 6 kuud hiljem tahab kohtunik meid karistada.

Oleme endiselt kindlad oma seisukohale, et tegemist on ladustamisega mitte ehitustegevusega, mida kinnitab ka ekspertarvamus. Kindlasti vaidlustame selle trahvi.

Oleme Aidu tuulepargi maa seaduslikud valdajad, maksame riigile miljonites hoonestusõiguse tasu ja kujunenud olukorras tekib paratamatult küsimus, kas elame üldse õigusriigis. Kas ehitusmaterjali ladustamine ohustab riigi kaitsevõimet? Aidu Tuulepark OÜ-l on sõlmitud suuremahuline killustiku tarneleping ning ainuvõimalik ladustamiskoht on tuulepargi territoorium.

Rõhutan, et meie eesmärk ei ole kohtusüsteemi mainet kahjustada, kuid kogu protsess on võtnud sellise absurdivõtme, et sellele lihtsalt peab tähelepanu pöörama.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik