Ettevõtjatest kaksikvennad Andres Sõnajalg (vasakul) ja Oleg Sõnajalg. Fotod on tehtud vendadele kuuluva tuuletehnoloogia firma Eleon tuulikute kokkupanemise tehases. FOTO: ERIK PROZES / Raul Mee/Mollusk Media

Tallinna halduskohus ei rahuldanud Andres ja Oleg Sõnajala Eurowind OÜ kaebust endise Sauga vallavalitsuse korralduse tühistamiseks, millega keelduti energiaettevõttele väljastamast projekteerimistingimusi Tori valda tuulepargi rajamiseks.

Haldusreformi-eelne Sauga vallavalitsus andis 2017. aasta augustis välja korralduse, millega keelduti Eurowindile projekteerimistingimuste andmisest.

Vald on märkinud haldusaktis, et kavandatav tuulikupargi piirkond jääb osaliselt alale, kuhu on väljastatud kaevandusload turba kaevandamiseks, seetõttu võib projekteerimistingimuste alusel kavandatav ehitis kolmandate isikute õigusi ülemäära riivata, ütles kohtu pressiesindaja BNS-ile.

Olulise asjaoluna tõi vald ka välja, et maa-amet on valdavas osas projekteerimistingimustega hõlmatud ala suhtes volitatud asutus, kelle nõusolekuta on ehitamine välistatud. Eurowind on aga seisukohal, et maa-ameti keeldumine eelnõu kooskõlastamisest ei saanud olla selleks argumendiks, mille pinnalt projekteerimistingimuste väljastamise taotlus rahuldamata jätta.

Kohus leidis, et vaidlustatud haldusakt on küllalt põhjalik ning vastavat menetluse käiku on selles piisavalt kajastatud.  Kohtu hinnangul oli maa-ameti kooskõlastuse küsimus oluline ja riigivara valitseja volitatud asutuse põhimõttelise vastuseisu korral ei ole eelnõu muutmine võimalik. Antud juhul ka ei nähtunud, et vald oleks kolmandate isikute õiguste riive võimalikkuse kaalumisel ilmselgelt eksinud.

Aladel kaevandavad turvast AS Nurme Turvas ja OÜ ASB Greenworld, kelle hinnangul saaks tuulikud rajada aastakümnete pärast, kui maavara ammendub. Väidetavalt on tuulikute rajamise korral kaevandada keerulisem ja ehitusega segunevad erinevad turbakihid, muutes maavara kasutuskõlbmatuks.

Selle argumendiga nõustus keskkonnaamet, mis jättis toona samuti tuulepargile kooskõlastuse andmata.

Andres Sõnajala juhitud Eurowind on soovinud pea kümme aastat rajada praegusesse Tori valda Urge küla lähistele tuuleparki. Kokku soovib Eurowind püstitada kuni 25 tuulikut kõrgusega kuni 100 meetrit ja võimsusega 2-3 megavatti.

Toonane Sauga vald nägi ainsa võimalusena pargi rajamist Nurme rappa, kuid seal on Sõnajala sõnul ehitusolud väga rasked ning kohalikud elanikud jääksid ilma püsivast renditulust.

Eurowind võib Tallinna ringkonnakohtule esitada apellatsioonkaebuse hiljemalt 22. veebruaril.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

 

veebruar 22nd, 2019|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht