Aidu tuulepark Foto: Õhtuleht arhiiv

Riigikohus ei võtnud menetlusse justiitsministeeriumi kaebust Aidu tuulepargi kasuks tehtud otsuse peale ja seega on tuulepargil olemas kehtivad ehitusload kokku 30 tuuliku püstitamiseks. Millal ehituseks läheb, ei osanud Oleg Sõnajalg veel täpselt öelda.

Aidu tuulepargis on praegu püsti poolteist tuulikut – üks tiivik käib posti otsas tühja ringi, teine ootab maapinnal jala otsa saamist. Kokku peaks vanasse karjääri püstitatama aga suisa 30 tuulikut – projekti areng on jäänud seisma, sest riiklikud institutsioonid otsustasid ehitusload tühistada, kuna need ei vastanud varasematelt esitatud projektidele.

Vaidlus on ära käinud kaks kohtutiiru ja nüüd said Sõnajalad suure võidu: isegi kui esialgne planeering ja ehitusload ei kattu, pidanuks riik seda märkama varem. Seetõttu otsustasid alamad kohtuinstantsid load ennistada ja kuna riigikohus ei võtnud ministeeriumi kaebust menetlusse, on otsus jõustunud. Sõnajalad võivad ehitama hakata!

„Nii suure projekti käivitamine ei käi üleöö, see on ilmselge,“ nentis Oleg Sõnajalg, et päris homme uuesti Aidus haamreid kätte ei võeta. „Kõigepealt lööme kahjud kokku, esitame kahjunõuded ja küll siis jõuame ka ehitama hakata.“

Millal täpsemalt ehituseks läheb? „Ma arvan, et juba sel aastal, aga praegu on see kõik veidi ootamatu,“ ütles Oleg Sõnajalg, kes viibib vennaga parajasti Saksamaal tuuleenergia konverentsil ja oli lähinädalatel oodatud riigikohtu otsuse saabumisest veidi üllatunud.

Mehe sõnul on sellega nende kohtuskäimised lõppenud. Edasi esitatakse riigile ehituse venitamise eest kümnete miljonite eurode suurune kahjunõue – kui suur täpselt, seda vennad nüüd kokku löövadki.

„Me loodame, et vastavalt seadusele maksab riik need kahjud välja, ja kui riik ei maksa, siis müüme need kahjunõuded maha,“ sõnas Oleg Sõnajalg. „Meie rohkem riigiga ei kavatse vaielda. Meie vaidlemised on vaieldud. Kui riik kahjunõudeid välja ei maksa, siis meie asemel vaidleb nendega juba keegi teine.“

Taustaks: Aidu Tuulepark OÜ sai tuulikute tegemiseks loa 2015. aastal ja alles kaks aastat hiljem hakkas Ida-Viru maavanem selle vastu protestima. Kohtud jätsid maavanema kaebuse läbi vaatamata. Selle peale kaebas omakorda justiitsministeerium, kes ei pidanud õigeks, et maavanema kaebusesse ei süvenetud. Kohus jättis ka justiitsministeeriumi kaebuse menetlemata ja otsustas, et maavanema tuulepargi lubade vastane protest oli oluliselt hilinenud.

Maavanema protesti järgi ei olnud 2015. aastal antud ehituslubade aluseks olev ehitusprojekt kaitseministeeriumiga kooskõlastatud ning ehitusprojektis nimetatud tuulikud erinesid oluliselt sellest, millisena olid need toodud teemaplaneeringus.

Allikas: Õhtuleht

Foto: Avalik