Pakri tuulepark. FOTO: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas viia arutelu kollektiivsest pöördumisest «Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?» riigikogu täiskogu istungile oluliselt tähtsa riikliku küsimusena, teatas komisjon pressiteate vahendusel.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar märkis, et tegu on aktuaalse teemaga, mis on seotud nii keskkonna, majanduse kui ka sotsiaalsete aspektidega, ning kuna latt on seatud kõrgele, siis tuleb ka konstruktiivselt arutama, kuidas eesmärgini jõuda.

Keskkonnakomisjoni aseesimehe Yoko Alenderi sõnul on vaja paika panna sihid. «Peame tegema konkreetse tegevuskava kindlate tähtaegadega ja andma selged signaalid, millised muutused see majandusele toob,» ütles Alender.

Kõige enam mõjutab see teema energeetikasektorit. Kavandatavad meetmed näevad ette põlevkivisektori ülemineku süsinikumahukalt elektritootmiselt energiaefektiivsele õlitootmisele ning soojuse- ja elektrienergia tõhusa koostootmine täiendava arendamise. Kava näeb ette tunduvalt suuremat taastuvenergia kasutamist, tuuleparkide rajamist, soojamajanduse ümberkorraldamist ja veel rida teisi abinõusid.

Eestimaa Looduse Fondi algatatud kollektiivses pöördumises soovitakse Eesti riigilt kiiret tegutsemist kliimamuutuse pidurdamiseks: Eesti peab saavutama kliimaneutraalsuse hiljemalt 2035. aastaks.

Keskkonnakomisjon teeb riigikogu juhatusele ettepaneku arutada kliimaneutraalse Eesti projekti riikliku tähtsusega küsimusena täiskogu istungil 19. märtsil.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik