Lüganuse valla teemaplaneeringu järgsesse Aidu tuuleparki kerkis tänavu kevadel sisuliselt üleöö kaks 138 meetri kõrgust tuulikumasti lubatud 129 m asemel. Lisaks leiab TTJA, et tuulikumastide aluseks olevad ca 20 m kõrgused killustikupadjad on rajatud ebaseaduslikult, neile pole tehtud ehitusgeoloogilisi uuringuid ega vasta nad ka ühelegi ehitusprojektile.Foto: Rauno Volmar

Vaidluses Aidu põlevkivikarjääri alale juba poolenisti püsti pandud OÜ Eleon Green tuulegeneraatorite seaduslikkuse üle on saabunud näiline rahuhetk, mil tuulepargi arendajale on antud kuu aja pikkune nn ärakuulamisõigus.

Nüüd, pärast erakorraliselt kiiresti, vaid kahe kuuga teostatud menetlust on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) veendunud, et Aidu aladel tuulepargi rajamiseks siiani tehtu ei vasta ühelegi teadaolevale ehitusprojektile, on vastuolus kohaliku omavalitsuse teemaplaneeringuga (endise Maidla, nüüdse Lüganuse valla omadega), neil puudub kaitseministeeriumi kooskõlastus ja maa-ameti nõusolek, tegemata on ehitusgeoloogilised uuringud ja keskkonnamõjude täiendav hindamine.

Andres Sõnajalg ütleb otse välja, et TTJA juht püüab avalikkusele puru silma ajada, väites, et amet on läbirääkimistele avatud, sest ei teda ega venda pole siiamaani ühelegi silmast silma nõupidamisele TTJA ametnikega kutsutud ja selle tõttu ei saa tema sõnul ka konstruktiivsest koostööst juttugi olla.

„Jaa, kõik need väited, seisukohad ja hinnangud saavad ümber lükatud,” kinnitab ta. „Need on tõe moonutatud pilt ehk teisisõnu öelduna vale. Me ei ole alusdokumenti rikkunud, ka neid tuulikute aluspatju rajades mitte.”

Kahtlemata tekib Aidu tuulepargi saaga juures küsimus, kus oli kaheksa aasta vältel omanikujärelevalve, mille tegemise kohustus lasub kohalikul omavalitsusel ja kuidas lasti läbi mitu ehitusprojekti, mis polnud vastavuses valla teemaplaneeringuga, kuidas sai võimalikuks, et tuulikute parameetrid valla kinnitatud projekteerimistingimustes muudkui muutusid, kuidas sai Maidla vallavalitsus välja anda ehitusloa, kui väidetavalt ei olnud tuulikutele tehtud ei keskkonnamõjude hindamist, sellisel tuulikutüübil polnud kaitseministeeriumi kooskõlastust ning mastide ja tuulikute kõrgus on vastuolus planeeringu ja projekteerimistingimustega? Miks hakkab TTJA sellega tegelema alles siis, kui kaks tuulikut on peaaegu valmis ehitatud?

Allikas: Delfi

Foto: Avalik