Tarbija- ja tehnilise järelevalve amet on teinud Aidu tuulepargi arendajale Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, sest kõrged tuulikud segavad õhuseireradarite tööd. Kaitseministeeriumi sõnul ei saa radarite asukohta muuta, sest see tähendaks miljonitesse ulatuvat investeeringut.

TTJA esitas eile uue taotluse Aidu tuulepargi viibimiskeelu pikendamiseks. Amet on teinud ettekirjutuse Eleon Greeni tuulepargi ehituse peatamiseks, sest kaitseministeeriumi arvates oleks Aidu tuulepargi püstitamine ohtlik riigi julgeolekule, kuna julgeolekurajatiste töövõime väheneks. TTJA on lisaks ka seisukohal, et arendajal puudub ehitusluba.

Nimelt kooskõlastas ministeerium Aidu tuulepargi esimese projekti, mille järgi oli tuulikute kõrgus 185 meetrit. Ehituslubade aluseks on aga teine projekt, mille järgi ulatuvad tuulikud 196,4 meetri kõrgusele. Sellele lisanduvad veel tuulikute alla rajatud kruusast tehisnõlvad kõrgusega 6–22 meetrit. Seega on tuulikute kõrgus maapinnast kokku 216,4 meetrit ja sellise kõrgusega projekti pole kaitseministeeriumile kooskõlastuseks esitatud.

Üle 200-meetrised tuulikud on ministeeriumi sõnul ohtlikud, sest need vähendavad õhuseireradarite katteala. Aidu tuulepark jääb nimelt Kellavere radari alasse. «Tuulepargi rajamisel kavandatud kujul väheneb radarkatteala ulatus ning tuulepargi taha tekkib katmata ala ehk varjuala ning tuulepark põhjustaks häireid radari töös valesihtmärkide genereerimise näol. Need on aga vaid mõned üksikud põhjused, mida kaitseministeeriumil on võimalik avalikult märkida,» selgitas ministeerium.

Küsimusele, kas radarite asukohta ei saaks muuta, ütles ministeeriumi pressiesindaja Susan Lilleväli, et radarite asukohtadeks on riigi ressursse arvesse võttes valitud parimad võimalikud kohad ja nende rajamisse investeeritud miljoneid maksumaksja raha. «Iga muudatus tähendaks kohe riigile veel miljonitesse ulatuvaid investeeringuid,» lisas ta.

Teine probleem seisneb selles, et tuulikud häirivad ka raadiosüsteeme, mis koos radaritega peavad kaitseministeeriumi sõnul tagama vajaliku info ehk luure- ja julgeolekuteabe olemasolu, et Eesti riik oleks võimeline õigel ajal reageerima ründele nii riigi kui ka NATO välispiiri vastu.

«Eesti-Vene piir on osa NATO välispiirist, mille lähedusse Aidu tuuleparki kavandatakse. Kuivõrd Eesti julgeoleku tagamiseks ja NATO välispiiri kaitse tagamiseks peab kaitseministeerium tööd tegema just riigi idapiiril, siis on radarid ning nende tõrgeteta töö üliolulised Venemaast lähtuva ohu hindamiseks ja tõrjumiseks. Tuulepark aga välistab kõnealuste radarite tõrgeteta töö,» põhjendas ministeerium.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik