vennad Sõnajalad

Kaitseministeeriumi hinnangul pole kohus võtnud sisulist seisukohta 2015. aastal Aidu tuulepargi ehituseks väljastatud ehituslubade kehtivuse ega õiguspärasuse osas. Sõnajalad andsid täna teada, et seljatasid kohtus riigi ja ehitusload Aidu tuulikupargi rajamiseks on kehtivad.

«Tänane riigikohtu määrus ei muutnud faktilist olustikku, mille kohaselt ei vasta Aidu tuuleparki juba püstitatud tuulegeneraatorid teemaplaneeringule, projekteerimistingimustele ega ka 2015. aastal väljastatud ehituslubadele. Jätkuvalt ei ole arendaja tegevuse aluseks oleval ehitusprojektil kaitseministeeriumi kooskõlastust,» ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang BNS-ile.

Samuti pole kaitseministeeriumi hinnangul riigikohtu menetlusse mittevõtmise määrus sisuline lahend. «Kohus ei võtnud seisukohta nende konkreetsete, 2015. aastal väljastatud ehituslubade kehtivuse ega õiguspärasuse osas,» lisas Sang.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveamet (TTJA) lisas, et Sõnajalgadel on seoses riigikohtu otsusega küll kehtiv ehitusluba, kuid Aidu tuulepargis juba ehitatud tuulikud on vastuolus teemaplaneeringuga. Seega jääb ehituskeeld juba püsitatud tuulikutele kuni lammutusküsimuse otsustamiseni.

Riigikohus jättis menetlusse võtmata justiitsministeeriumi määruskaebuse, milles ministeerium ei nõustunud kohtute seisukohaga jätta läbi vaatamata Ida-Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest.

Seega jõustub varasem kohtumäärus, mille järgi kehtivad Lüganuse vallavalitsuse väljastatud ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le elektrituulikute püstitamiseks.

Maavanem ja justiitsministeerium on protestinud, et Aidu tuulepargi ehitusload tuleks tühistada, sest need erinevad teemaplaneeringu omast ning on kaitseministeeriumiga kooskõlastamata.

Halduskohus leidis aprillis tehtud määrusega, et Ida-Viru maavanem ületas enne halduskohtusse protesti esitamist olukorra seadustamise ettepaneku tegemise 30-päevast tähtaega oluliselt.

Nagu riigikohus samas asjas selle aasta 17. jaanuaril tehtud määruses selgitas, ei sõltu tähtaja käivitumine sellest, millal maavanem saab teada haldusakti õigusvastasusest.

Halduskohtu hinnangul pidi maavanem juba 2016. aasta suvel aru saama nii vaidlusaluste ehituslubade andmisest kui ka nende sisust.

Eleon Greeni juhi Andres Sõnajala sõnul tähendab riigikohtu otsus riigi kaebust mitte menetleda, et kehtetud on ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti (TTJA) ettekirjutused.

Aidu tuuleparki arendava Aidu Tuulepark OÜ juhatuse esimehe Oleg Sõnajala sõnul kinnitab riigikohtu otsus, et Aidu tuulepargis tehtud senised ehitustööd on tehtud vastavalt ehituslubadele ning ajutine ehituskeeld on lõppenud.

Tema sõnul tuleb nüüd monteerimistööde peatamisega seotud kulud kokku arvutada. «Suure, 30 tuulikuga tuulepargi ehitamise ootamatu peatamine tekitab arusaadavalt otseseid kahjusid, mis tulenevad tuulepargi püstitamiseks sõlmitud suuremahuliste hankelepingute tingimuste rikkumisest,» ütles Sõnajalg.

Sõnajalad plaanivad Aidusse püstitada 30 kolmemegavatist tuulikut. Kaitseministeerium on tuulepargi püstitamise vastu, kuna rajatavad tuulikud segaksid Kellavere radarijaama ja eelhoiatussüsteemide tööd.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

september 10th, 2019|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht