Jüri Ratas: ma ei mõista rahandusministrit hukka Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) andis NATO juhtide tippkohtumisel ühise intervjuu Postimehele ja Eesti Rahvusringhäälingule. Peaminister ei mäleta, et kaitseminister Jüri Luik oleks teda teavitanud Aidu tuuleparkide paralleelmenetlusest ning praegu ei mõista rahandusministrit hukka.  Loe lähemalt: https://poliitika.postimees.ee/6842324/juri-ratas-ma-ei-moista-rahandusministrit-hukka

Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) andis NATO juhtide tippkohtumisel ühise intervjuu Postimehele ja Eesti Rahvusringhäälingule. Peaminister ei mäleta, et kaitseminister Jüri Luik oleks teda teavitanud Aidu tuuleparkide paralleelmenetlusest ning praegu ei mõista rahandusministrit hukka.

Täna on Eesti ajakirjanduses tugevalt esil Martin Helme ja Aidu tuulepark.

Teate, mina olen olnud kolm tundi ruumis, kus telefoni ei ole.

Kas te hommikul olete lugenud?

Mina järgisin NATO peasekretäri reegleid, et telefoni ei tohi kaasa võtta.

Kaitseminister Jüri Luik teavitas teid Helme sellisest paralleelmenetlusest tuuleparkide osas juba varem. Mida te e e võtsite?

Sellest ma rääkisin täna öösel kaitseministriga. Tema ei mäleta seda, et tema oleks mind teavitanud. Mina ei mäleta seda, et tema oleks mind teavitanud. Nii et see info ei vasta tõele.

Kas rahandusminister Martin Helme peaks tegelema Aidu tuulepargi teemadega? Kas te ei leia, et ta on liiga agaralt asunud kaitsma mõnede ettevõtjate huve?

Ma ütlen ausalt, et siin küsimuses põrkuvad väga tugevasti keskkonna huvid, kliimamuutuste vastu võitlemine, ja teiselt poolt julgeolekuhuvid.

Tänane valitsus on võtnud mõlemad ambitsioonid. Ühelt poolt see, et me investeerime lisaradarisse, et me saaksime paigaldada kõrgemaid tuulikuid, saaksime arendada tuuleparke. Midagi ei ole teha, põlevkivi asemele on vaja alternatiiv leida. Loomulikult need arendused peavad käima ka reeglite osas.

Mina selles mõttes rahandusministrit kindlasti kuidagi hukka ei mõista, kui ta püüab leida ka selles väga keerulises olukorras tegelikult lahendusi. Loomulikult need peavad olema seadusest tulenevad. Seadusi peab järgima, aga see, et püüda selles, kus on olnud aastaid vaidlusi, kohtuvaidlused. Teiselt poolt suured soovid kliimaeesmärkidega edasi minna. Ma ei tea, kas see on kuus, seitse või isegi kümme aastat, millal viimane tuulik on Eestisse rajatud. Loomulikult see küsimus on vaja ära lahendada.

Nii et teie arvates on aktsepteeritav, et rahandusminister tegeleb Sõnajalgade tuulepargi küsimusega?

Kui rahandusminister on oma mureks võtnud selle, et Eesti riigil on oht saada väga suur nõue sisse, siis ma arvan, et terve valitsus tegeleb sellega.

Sellest kõigest jääb natukene selline mulje, et teie valitsus on asunud ametnikke survestama võib-olla mõnedes erahuvides või poliitilistes huvides. Kas teile ei tundu nii?

Mina ei ole kordagi tundnud, et rahandusminister Martin Helme oleks kuidagi survestanud mingite soovide osas ühe või teise või kolmanda konkreetse eraettevõtte kasuks.

On olnud tõesti, eelmises valitsuses, ma mäletan ise ka eelmises valitsuses, ma kohtusin selle tuuleenergeetikute MTÜ-ga või ühinguga. Loomulikult see oli eelmise ja on tänase valitsuse soov. Võib olla tõesti on mindud lihtsalt otsustest kaugemale ja ongi mindud.

Kui me panustame täna ca 40 miljonit uue radari ostmisesse, see on ju konkreetselt sellepärast, et täita kliimaeesmärke.

 

Siin on ikkagi Martin Helme…

 

Väga huvitavad küsimused siin NATO tippkohtumisel.

 

Martin Helme ikkagi praegu andis tugeva soovituse TTJA-le menetlus Aidu tuuleparkide osas lõpetada, varem on ta proovinud omavoliliselt vabastada ametist politseijuht Elmar Vaherit, nüüd Mart Järviku juhtum seoses e evõtjate huvide kaitsmisega. Kas see on mingi muster?

 

Kuhu te veel jõuate oma selle loeteluga?

 

See loetelu põhimõ eliselt kätkeb seda, kus EKRE ministrid on tegelenud ametnike…

Minu teada selle ameti juht on öelnud ka tänases Postimehe artiklis, et teda ei ole survestatud. Nii ma vähemalt lugesin sealt.

 

Allikas: Postimees

Foto: Avalik