Seoses Oleg ja Andres Sõnajala plaaniga rajada Vaivara valda Mustanina külla 85 tuulikuga tuulepark, jätkub Eleoni tuuliku mõjude hindamine nii radaritele kui raadioluure süsteemidele ja eelhoiatustele.

“Teeme kaitseministeeriumi töögrupis tihedat koostööd, muuhulgas testitakse Eleoni tuuliku mõjusid nii radaritele kui raadioluure süsteemidele ja eelhoiatustele, et kogu Eesti sealhulgas Ida-Virumaa tuuleparkidega seonduvaid probleempunkte ületada,” ütles Andres Sõnajalg BNS-ile.

“On hea meel tõdeda, et need arutelud on muutunud konstruktiivsemaks. Kuna aga tegemist on riigikaitselise küsimusega, siis ei saa kahjuks praeguses faasis põhjalikumalt vastata,” lisas ta.

Seejuures esialgu plaanis olnud Taani päritolu Fill-in radarite testimist pole tänavu planeeritaval Vaivara tuulepargi alal toimunud.

Tuulepargi projekti esimene etapp on Vaivara tuulepark, mis omab kehtestatud planeeringut ja hõlmab Narva karjääri territooriumit Mustanina külas. Sinna on plaanis püstitada 85 tuulikut, projekti kogumaksumus on 425–510 miljonit eurot.

Samal ajal on Vaiara valda plaanis rajada ka teine tuulepark, seda koostöös Mainori suurosalusega ettevõttega AS Vaivara Wind. Teise planeeritavasse tuuleparki on plaanis rajada 32 tuulikut, tuulepargi orienteeruv maksumus on 100 miljoni eurot.

Kaitseministeerium on senimaani plaanitavate parkide rajamise vastu seisnud, sest need takistaksid radarite tööd. Parkide arendajad on varasemalt öelnud, et plaanivad selle puuduse likvideerida, paigutades parkide lähedusse lisaradarid, kuid toimivate lahendusteni pole veel jõutud.

Allikas: BNS

Foto: Avalik