Harju Maakohus tegi detsembri lõpus määruse tehtud määruses, et keskkonnaministeeriumi taotlus Aidu tuulepargihoonestusõiguse äravõtmiseks pole põhjendatud, sest see põhines ebaseaduslikul ehitustegevusel, mida riigikohus ei tuvastanud.

Suvel esitati Keskkonnaministeeriumi nimel Harju Maakohtusse hagi, mille eesmärgiks oli võtta ära Aidu tuulepargi hoonestusõigused, põhjendades halduskohtu poolt määratud trahviga esialgse õiguskaitse väidetavast rikkumisest. Oktoobris tegi aga riigikohus lahendi, kus öeldi, et arendajaid ei ole õigus trahvida, kuna ehitustegevus pole tõendatud.

Seoses riigikohtu määrusega langes ära suvel esitatud hagi alus. Selle asemel et hagist loobuda, taotlesid advokaadid aga hagi peatamist, mis annaks tulevikus võimaluse pikendada asjas vaidlusperioodi. Harju Maakohus otsustas sel nädalal tehtud lahendis, et avaldus ei ole põhjendatud ning jättis selle rahuldamata.

„Õigussuhte olemasolu või puudumine peab selleks, et oleks alus menetlus peatada, olema teise menetluse ese, st selline küsimus, mis lahendatakse teises menetluses otsuse resolutsiooniga, mitte aga küsimus, mille kohta kohus teeb järeldusi üksnes lahendi põhjendavas osas. Üksnes nõuete näiline sarnasus, mis võib mh tuleneda sellest, et menetluses osalevad samad pooled või nõuete aluseks on samad või sarnased asjaolud, ei ole menetluse peatamiseks piisav,“ seisis Harju Maakohtu määruses. Kohtulahend ei ole edasikaevatav.

„See et meid püütakse kõikvõimalikel viisidel survestada, et peatada Eestis innovaatilise tuuletehnoloogia arendamine on jõudnud juba absurdsuse tippu. Selline kurnamistaktika on täiesti mõttetu riigi raha raiskamine kallitele advokaadibüroodele, kes esitavad sisutühje avaldusi ja jõhker ettevõtlusvabaduse piiramine,“ ütles Aidu Tuulepark OÜ esindaja Oleg Sõnajalg. „Me oleme jätkuvalt seisukohal, et Aidu Tuulepark OÜ on teinud kõik vastavalt seadustele ja lubadele, mis on väljastatud tuulepargi ehitamiseks juba aastaid tagasi. See on lihtsalt pahatahtlik kius ühe turuosalise vastu, kes ohustab riikliku energiamonopoli ainuvõimu, soovides tuua elektriturule konkurentsi.“

Vanasse inimtühja kaevanuspiirkonda Aidusse on plaan püstitada 30 Eesti tehnoloogial põhinevat Eleon tuulikut. Eleon tuulikute vastu on tõsist huvi ülesnäidanud rahvusvahelised tuuleenergia turud, kuid eksportturgudele sisenemine eeldab esmalt kohalike tuuleparkide referentse. Eleoni tehnoloogia referentsparkide rajamiseks sobivadki just tuuleenergeetika planeeringutega määratud alad nii Aidus kui Tootsis.

Allikas: Tuuletehnoloogia Liidu pressiteade