Käesoleva aasta 10. aprilli tuleb pidada murrangulise tähtsusega kuupäevaks Eesti õigusruumis.

Sellel päeval üllatas Eesti kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu avalikkust uudisega, milles teatas, et kui arendajad tahavad Ida-Virumaale tuuleparke rajada, siis riik lähtub eeldusest, et kogu täiendava kulu tuuleparkide mõju korvamiseks riigi seiresüsteemile katavad tuuleparkide arendajad!

Lihtkodanikuna hakkab õudne, kui mõelda, milliste teadmiste ja millise ettevalmistusega inimesed juhivad Eesti riigi võimalikku kaitsetegevust ning milliseid juriidilisi lahendeid võiks tavakodanikele käru keeramiseks sellest pretsedendist välja arendada.

Miks ma nii ütlen? Eks ikka sellepärast, et mitmed tuulepargid on saanud eelneva tegevuse käigus kaitseministeeriumi kooskõlastuse ehk riikliku loa oma kavatsustele ja on alustanud ka töödega, tehes suuri väljaminekuid.

Ametiasutuste koostöö “sõltumatu” kohtuvõimuga

Kui riigil tekib üleöö probleeme nii radarite kui ka raadioluurega, siis ei ole see arendajate mure, vaid otseselt riigi küsimus, mis on tingitud kaitseministeeriumi ametnike küündimatusest oma tööga hakkama saamisel.

Teema puudutab valusalt korporatiivse ühiskonna korrumpeerunud ametkondade omavahelisi suhteid, millest tavatsetakse vaikida. Kõiki, kes julgevad selle kohta sõna võtta või selle vastu välja astuda, ootavad ees ametkondade kius ja kogunisti repressioonid. Aidu ja Tootsi tuulepargi saaga on ilmekaks näiteks nii ametiasutuste kui ka “sõltumatu” kohtuvõimu koostööst.
Kui Ida-Virumaal olevad ja plaanitavad tuulepargid ohustaksid tõeliselt riigi julgeolekut ning kui lähtuda kaitseministeeriumi põhjendustest, siis tuleks esmajärjekorras demonteerida Narva tuhaväljadel asuv suur Eesti Energiale kuuluv tuulepark, sest veel rohkem Venemaa piiri lähedale ei olegi võimalik tuuleparki rajada. Eesti Energiale kuuluv tuulepark aga ei segavat ei radarit ega raadioluuret!

Vaatame nüüd Oidsalu mõttearendust praktilise poole pealt.
Kujutage endale ette olukorda, kus mõne maantee ehitamise käigus on vaja kasutada eraomandis olevaid maid. Koostatakse planeering ja hakatakse ehitustegevusega pihta. Ja siis sekkub “riigi huvides” Oidsalu-sugune ametnik – ta koputab maaomanike ustele, teatades, et riigil ei ole tee ehitamiseks piisavalt raha ning kuna tee kulgeb ikkagi üle omaniku maa, siis on maaomanik kohustatud tema maale planeeritud tee ehituse ise kinni maksma. Ning tulevikus tuleb ka teehooldusega seotud kulud riigile hüvitada.

Kui see maaomanik sellisele käsule ei allu, siis koligu oma kulu ja kirjadega mujale!

Tundub absurdne, aga just sellise juriidilise nonsensiga on tuulepargi arendajate juures teinud algust kaitseministeerium. Või siis ikkagi riik. Ja ega siis pisemad poisid kohtadel taha maha jääda! Ka meie armsal Saaremaal plaanib uus vallavalitsus lähiajal hakata paljude eratee omanikega samalaadset poliitikat ajama.

Meie silme all on sundjuurutamisel “uusõiguslik kord” ehk ametnike suvaõigus, mis tekib üldjuhul mõne ametniku peas. Positsiooni ja parteituge kasutades peab ta oma luulu ainuõigeks valitsemisviisiks, millele tuleb allutada kõik senine seaduspärane, iseäranis riigi põhiseadus.

Tuleb olla kuulekas ori?

Keegi ei vaidle vastu riigi kaitsevõime tähtsusele, aga see, mis on riigi huvides, võiks ka rahva huvisid arvestada.

Kirjeldatud õigusliku nonsensiga leppides kinnistame riigis uusorjandusliku korra, sest ühiskonnaliikmete hulgas on vähe neid, kes jaksavad oma seadusest tulenevate õiguste eest seista ning astuda vastu nomenklatuursele, et mitte öelda türannitsejate ülekohtule.

Kõik see avaldab mõjub ka kaitsevõimelise raua juurde kuuluvale kaitsetahtele. Miks peaks keegi tahtma kaitsta seda, kes tal päevast päeva üha rohkem hapnikku kinni keerab?

Kohe kangesti meenuvad read võltsinguks tunnistatud „Siioni tarkade protokollidest”, mis sobivad siia nagu ubin urruauku:
„Kord pannakse maksma, küll vägivallaga, aga siiski. Me suudame tõestada, et oleme heategijad, kes toovad killustatud inimkonnale tagasi tõelise heaolu ja isikuvabaduse ning lasevad inimestel neid rahus ja väärikalt nautida. Muidugi vaid tingimusel, et täidetakse meie seadusi.

Me selgitame ühtlasi, et vabadus ei põhine omavolil ja hoolimatusel, nagu jõud ja väärikus ei seisne igaühe õiguses kuulutada selliseid hävitavaid põhimõtteid nagu südametunnistuse vabadus, võrdsus ja muid sääraseid õigusi; et isikuvabadus ei seisne sugugi õiguses ärritada ennast ja teisi metsikute kõnede peale kokku jooksnud inimeste ees. Tõeline vabadus on sellise isiku puutumatus, kes ausalt ja täpselt täidab kõiki meie poolt kehtestatud ühiselu reegleid. Isiku väärikus ei seisne minakeskses jampsimises, vaid oma kohustuste ja õiguste teadmises.”

Tuleb olla kuulekas ori?
Kas selline ongi Eesti tõeline tulevik? Ma ei ole nõus ja usun, et koos minuga ei ole nõus ka suur enamus eestimaalastest.

Allikas: Meiemaa

Foto: Avalik