Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Green tuulepargid tootsid mullu 215 gigavatt-tundi elektrit, mida on 16 protsenti rohkem kui 2016. aastal. 215 gigavatt-tunnist elektrist jagub aastaks ajaks 86 000 keskmise tarbimisega majapidamisele.

 Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles, et peamine põhjus tuulest toodetud elektri kasvu puhul oli tuulikute parem töökindlus. «Oleme aastatega kogemusi omandanud ning vastavalt sellele enda hoolduspraktikat täiendanud. Samuti oleme täiustanud tuulikute jälgimist distantsilt, mis võimaldab riketele kiiremini reageerida. See on kokkuvõttes toonud töökindluses olulise kasvu,» tõdes Kärmas.

Ka tuul oli Kärmase sõnul 2017. aastal stabiilsem, pisut tugevam ja vähem puhanguline, kui aasta varem – see aitas samuti tuuleelektri kogust kasvatada. 2016. aastal oli Enefit Greeni tuuleparkide alal keskmine tuule kiirus 6 meetrit sekundis, eelmisel aastal 6,2 meetrit sekundis.

Enefit Greenile kuuluv Iru jäätmepõletuselektrijaam kasutas 2017. aastal 236 000 tonni jäätmeid, mis töödeldi ümber elektriks ja soojuseks. Jäätmepõletuselektrijaamas toodetud elektrit müüdi võrku 126 gigavatt-tundi ja soojust 310 gigavatt-tundi.

Kärmase sõnul on tänu Iru jäätmepõletuselektrijaamale Eesti prügilatesse ladestatud sadu tuhandeid tonne vähem prügi võrreldes sellega, kui jaama poleks Eestisse tehtud. Eestis tekkis 2016. aastal umbes 316 000 tonni segaolmejäätmeid. Suurema osa Eestis tekkivatest segaolmejäätmetest kasutab energia tootmiseks ära Iru jäätmepõletuselektrijaam.

Paide elektrijaamas 2017. aastal toodetud elektrikogus 2016. aastaga võrreldes langes ja soojuse toodang jäi samale tasemele. Valka elektrijaamas jäid nii soojuse- kui ka elektri toodang 2017. aastal 2016. aastaga samale tasemele. Kaks elektrijaama tootsid möödunud aastal kokku 21 gigavatt-tundi elektrit ja 81 gigavatt-tundi soojust. Elektrijaamad kasutavad põhikütusena kohalikku päritolu biomassi ning varustavad Paide ja Valka linna soojusega.

Möödunud aastast kuulub ettevõtte tootmisportfelli ka päikeseelekter. Praeguseks on töös Enefit Greeni esimene päikeseelektrijaam, mis asub Järvamaal Estonia piimafarmi katusel. Elektrijaam alustas tööd 2017. aasta lõpus.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõte. Enefit Green toodab energiat tuulest, veest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte suuremateks tootmisüksusteks on Iru, Paide ja Valka elektrijaamad ning Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid. Lisaks kuulub Enefit Greenile Keila-Joa hüdroelektrijaam.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

jaanuar 6th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht