Tuuletehnoloogia ettevõte AS Eleon vaidlustas kohtus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele. Ühtlasi tehti kohtule taotlus esialgseks õiguskaitseks.

Ettevõtjad näevad põhjust kohtuvaidluseks, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei ole lahendanud enne enampakkumise korraldamise otsust tehtud taotlust, milles sooviti riigivaraseaduse alusel kinnisasja otsustukorras eraldamist ettevõtluskeskkonna arendamiseks.

Eleon AS tegi vastavasisulise taotluse mai alguses ja selle eesmärgiks oli Tootsi Suursoo kinnistu hoonestusõigusega 99 aastaks koormamise kaudu rajada Tootsi Suursoosse kodumaise tehnoloogiaga tuulikute referentspark.

“Kuna seadusesse oli värskelt selline võimalus kirjutatud, siis me loomulikult kasutasime seda ja kuna enampakkumise tähtaeg on varsti käes ning vastust meie taotlusele endiselt ei ole, siis tuleb see küsimus ühel või teisel moel lahendada. Praegu ei jäänud enam muud üle, kui kohtu poole pöörduda,“ sõnas Eleon AS juhatuse liige Andres Sõnajalg.

„Erinevalt teistest kinnistu huvilistest ei ole meie eesmärgiks üksnes välismaiste tuulikutega energiat toota, vaid püstitada Eesti tehnoloogiaga tuulikute referentspark, et alustada kodumaiste tuulikute eksporti välismaale. See eesmärk läheb seaduse mõttega väga hästi kokku,” selgitas Sõnajalg.

Eleon 3M116 tüüpi tuulik, millised soovitakse Tootsi tuuleparki rajada, on teistest Eestis kasutatavatest tuulikutest oma toodangu ja efektiivsusnäitajatega selged turuliidrid. Tuulikul on näiteks võrreldes Enefit Taastuvenergia kõigi kasutatavate tuulikutega (111MW) 67 protsenti kõrgem tootlikkuse faktor.

Kodumaiste tuulikutega tuulepargi rajamine Tootsis tähendaks mh ulatuslike positiivsed sotsiaalmajanduslike mõjusid nii tööhõivesse, maksulaekumistesse, kohaliku tuuletehnoloogia tööstuse arengusse kui riigi SKP’le.

“Kuna riik on Ida-Virumaal pärssinud tuuleparkide arendamist, siis on Tootsi tuulepark Eestis hetkel ainus piirkond, kuhu on võimalik uusi suuremahulisi võimsusi rajada,” ütles Sõnajalg. “Avalikul enampakkumisel väga suur oht, et osalevad pakkujad, kes võidu korral tuuleparki ei plaanigi rajada, vaid eesmärk on aidata praegustel tuuleelektri suurtootjatel toetusmäära säilimiseks selle kasvu vältida.”

Sõnajalg toonitas, et kui kohus peaks leidma, et enampakkumise korraldamine on õiguspärane, siis kavatsevad nad sellel osaleda.

Eleon AS on 2007. aastal asutatud ettevõte, mis arendab multimegavatt-klassi elektrituulikuid. Esimene Eleon tehnoloogial baseeruv 3M116 tuulik püsitati 2013. aastal Saaremaal. Tuulik on läbinud võrgukatsetused ja käimas seeriatootmise ettevalmistamine.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik