20161202_101317Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud Tuuletehnoloogia klastri koosolekul otsustati koostada kaks erinevat tegevustsenaariumit, mis peavad silmas nii positiivseid kui negatsiivseid arenguid ümbritsevas seadusandlikus keskkonnas. Tööstusvaldkonna arendamisel on oluline roll venima jäänud Elektrituruseadusel, kuhu on tehtud ettepanek lisada innovatsioonimeede.

Innovatsioonimeetme lisamine elektrituruseadusesse mõjutab oluliselt kodumaise tuuletehnoloogia tööstuse arendamist, kuna vastava toetuseta ei ole tänases turuolukorras võimalik suuremahulist tööstust alustada ega arendada ekspordiks vajaminevaid referentsparke. Lähtuvalt segusetust olukorrast seadusandlusega otsustas tuuletehnoloogia klaster ette valmistada kaks erinevat tsenaariumit, mis arvestavad võimalike tagasilööke tuulikutehnoloogia arendamisel.

Tuuletehnoloogia klastri eesmärk on Eestis välja arendada ekspordile orienteeritud tuulikutööstus. Tuulikute arendamisega tegelevad Eestis Eleon, Goliath Wind, Tuge Energia ja Global4Wind.

Ühtlasi anti koosolekul I perioodi tegevuste ülevaade ja arutati II perioodi tegevuskava. Koosolekul osalesid Tallinna Tehnikakõrgkooli esindajad, kes said ülevaate partnerite ootustes tuuletehnoloogiaga seotud õppeprogrammide suhtes.