Paldiski tuuleparkFoto: Eesti Energi

Poolaasta elektritoodang oli 3815 gigavatt-tundi, millest veerandi moodustas taastuvenergia.

Aasta esimeses pooles toodeti Eestis 3815 gigavatt-tundi elektrit, millest 937 gigavatt-tundi moodustas taastuvatest allikatest toodetud elekter. Taastuvenergia tootmine kasvas möödunud aasta esimese poolaastaga võrreldes viiendiku võrra.

Eesti elektritoodang langes võrreldes möödunud aasta esimese poolega 31 protsenti ja tarbimine kaks protsenti 4429 gigavatt-tunnini. Toodangu langus on seotud fossiilkütusel töötavate elektrijaamade konkurentsivõime langusega.

Taastuvenergia tootmine kasvas möödunud aasta esimese poolaastaga võrreldes viiendiku võrra. Tuulest energia tootmine kasvas aasta esimesel poolel 35 protsenti ja biomassist ja -gaasist 11 protsenti. Hüdroenergiast toodeti elektrit kaheksa protsenti vähem kui möödunud aasta esimesel poolel. Päikesepaneelide abil toodetud elektrienergia kasvas aastases võrdluses 3,5 korda 22 gigavatt-tunnini.

Elektri import Eestisse kasvas esimesel poolaastal 69 protsenti 2112 gigavatt-tunnini. Sellest 87 protsenti tuli Soome suunalt ja ülejäänud Lätist. Eksport kahanes aastaga 35 protsenti. Eksporditud elektrienergiast 79 protsenti läks Lätti ja ülejäänud Soome.

Lätis langes aasta esimesel poolel elektritootmine viiendiku võrra ja Leedus kasvas seitse protsenti. Tarbimine langes Lätis ühe protsendi võrra ja Leedus kasvas ühe protsendi. Kokku langes Baltikumis elektri tootmine esimese poolaasta jooksul 21 protsenti ja tarbimine langes ühe protsendi. Baltikumi elektribilanss jäi 5787 gigavatt-tunni ulatuses puudujääki.

Põhjamaades kasvas elektritootmine ainult Rootsis, kus toodeti ühe protsendi võrra rohkem elektrit kui möödunud aasta esimesel poolel. Kokku langes elektritootmine esimesel poolaastal neli protsenti ja tarbimine kaks protsenti. Põhjamaade elektribilanss jäi poolaasta kokkuvõttes väikesesse puudujääki.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik