Kohus andis üleeile Tootsi tuulepargi vaidluses ettevõtjatele osaliselt õiguse, tühistades otsused, millega keelduti neile ehituslube andmast, ja tunnistades õigusvas­taseks kaks valla saadetud kirja. AS Eesti Energiale juba antud ehitus­luba jäi jõusse.

Kunagine Vändra vallavalitsus väljastas 2016. aastal Eesti Energiale Tootsi tuulepargi ehitusloa. Samal ajal keeldus omavalitsus andmast ­luba AS Raisnerile ja AS Eesti Elektrile, viidates asjaolule, et “ehitusloa andmine oleks olnud ilmselgelt võimatu”, kuna sinna oli teisele firmale luba juba antud. Samuti ütles vald, et eitava vastuse saanud taotlused olid puudulikud.

Ettevõtjad pöördusid kohtusse, sest leidsid, et neid tulnuks Eesti Energia taotluse menetlusse kaasata ja puuduste kõrvaldamiseks määrata tähtajad.

Sel suvel andis halduskohus vaidluses õiguse Vändra vallavalitsusele, kuid üleeile leidis Tallinna ringkonnakohus, et kaalutlusõiguse arves­tamata jätmine on oluline menetlusviga. Kohus leidis, et kinnisasjale konkreetse ehitise püstitamiseks kehtestatud nõuded ei saa sõltuda ehitusloa taotleja isikust või rajatavate ehitiste omanikust. Eriti olukorras, kus riigifirma pole konkreetse maa omanik.

Seetõttu tuleb vallal kahe ettevõtte ehitusloataotlus uuesti läbi vaadata. Samuti tunnistas kohus õigusvastaseks kaks kirja, millega vald otsusi põhjendas.

Samal ajal ei leidnud ringkonnakohus, et Eesti Energiale toona antud ehitusloas midagi õigusvastast oleks, sest kaebajaid ei pidanud riikliku energiafirma esitatud loa taotluse menetlusse kaasama.

Tähele tasub panna, et otsus ei ole jõustunud ja menetlusosalised võivad pöörduda riigikohtusse. Kas seda tehakse, pole veel teada. Põhja-Pärnumaa abivallasekretär Ahti Randmere ütles, et seisukoha võtuga läheb aega, kuid kassatsioonkaebuse esitamist ta ei välistanud.

Eesti Elektri juhatuse liige Andres Sõnajalg avaldas otsusega rahulolu. “Õigusriigis ei tohiks nii olla, et turu üks tegijaist on paavstimast paavstim ja suudab riigiaparaati mõjutada või üle kavaldada määral, mis takistab teiste pakkujate äritegevust,” märkis ta. “Selline käitumine on täheldatav ka Tootsi tuulepargi arenduse puhul, kuid õnneks seisab kohtusüsteem poliitikast eraldi.”

Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk leidis otsuse samuti olevat positiivse. “Kohus leidis, et Vändra vallavalitsus käitus õigesti, et ei kaasanud konkurente Eesti Energia ehituslubade menetlusse,” kommenteeris otsust riigifirma esindaja.

“Konkurentide, sealhulgas Sõnajalgade huvi Tootsi tuulepargi vastu algas siis, kui neile sai selgeks, et Eesti Energia reaalselt plaanib selle tuulepargi ehitada. Mitu tuuleenergia arendajat on vaidlustanud kõik Tootsi tuulepargiga seotud otsused. Eesti Energia on selle projektiga tegelnud 2010. aastast.”

Kuusk lisas, et on huvitav, kuidas valitsuse korralduse ja maa Eesti Energiale andmine aktsiakapitali ­sissemaksena pälvis konkurentidelt kriitikat, kui praegu soovivad just ­Sõnajalad Tootsi tuulepargi maa otsustuskorras tasuta saada.

Selgus, kes lõpuks Tootsi tuuleparki üldse arendama hakata saab, praegu puudub. Põhja-Pärnumaa peab küll nii Raisneri kui Eesti Elektri ehitusloataotluse uuesti läbi vaatama, kuid selle protsessi tulemused on lahtised.

Samuti käib tuulepargi ümber muidki kohtuvaidlusi. Ettevõtjad on vaidlustanud RMK korraldatava Tootsi kinnistu enampakkumise tingimused, sest peavad neid suunatuks, nii et võitjaks osutuks Eesti Energia. 10. septembril arutati seda Tallinna halduskohtus. Kuigi kõik pooled olid oma tõendid esitanud, jõudis kohtunik järeldusele, et saab otsuse teha 9. novembriks.

Allikas: Pärnu Postimees

Foto: Avalik

oktoober 6th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht