Eesti Energia tütarfrima ostab Nelja Energia.Foto: Ilmar Saabas

Riiklik energiahiid näeb Oleg Ossinovski ettevõtte sammus, mis peatas Nelja Energia ostutehingu, liiga hilist reageerimist konkurentsiameti otsusele, mida kindlasti ei tehtud kergekäeliselt.

Seoses Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Energia kohtusse pöördumise järel Nelja Energia tehingule kohaldatud esialgse ja ajutise õiguskaitsega ütles Eesti Energia, et Eesti viimase aja üks suurimaid ostutehinguid on juba lõpule viidud.

Nimelt viis Eesti Energia taastuvenergia tütarfirma Enefit Green Nelja Energia omandamise lõpuni 6. novembril pärast Balti riikide viimaselt, Eesti konkurentsiametilt koondumise loa saamist. Sellega omandas Eesti Energia 100% Nelja Energia aktsiatest.

“Seega viidi Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine lõpuni oluliselt enne Skinesti poolt kaebuse esitamist ja selle põhjal esialgse ja ajutise õiguskaitse rakendamist kohtu poolt,” märkis Eesti Energia pressiteate vahendusel.

Kohus alles otsustab, kas võtab menetlusse

Ühtlasi selgitas riiklik energiahiid, et kohus on andnud nii konkurentsiametile kui ka Enefit Greenile ja Nelja Energiale oma seisukohtade esitamiseks aega kuni 19. novembrini. Alles peale esitatud seisukohtadega tutvumist otsustab kohus, kas võtta Skinesti kaebus menetlusse või mitte.

Eesti Energia on seisukohal, et konkurentsiamet on Nelja Energia omandamist põhjalikult analüüsinud. Menetlus on kestnud viis kuud, mille jooksul on amet kogunud infot nii konkurentidelt, klientidelt kui turukorraldajatelt ning hinnanud tehingu mõju konkurentsiolukorrale.

SEOTUD LOOD:

“Eelnevat arvestades oleme kindlad, et konkurentsiameti meeskond ei ole koondumisele heakskiitu kergekäeliselt andnud. Loomulikult anname halduskohtule kõik vajalikud selgitused ning loodame, et otsused tehakse kiiresti,” märkis Eesti Energia.

Ka märkis ettevõte, et Eesti on seadnud endale ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid. Sellekohaselt soovitakse taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaaluga jõuda 2030. aastaks 50%-ni lõpptarbimisest. See peaks olema piisav signaal, et kes iganes taastuvenergiat arendab, on väga oodatud seda tegema.

“Riigipiire siin sektoris ei tunta. Paraku, nagu käesolev ja ka viimaste aastate jooksul tekkinud vaidlustused näitavad, on Eesti Energiaga konkureerivad taastuvenergia arendajad seisukohal, et Eesti Energial ei ole õigust taastuvenergiat arendada. See ei toeta kuidagi riikliku ambitsioonika eesmärgi saavutamist,” leidis Eesti Energia.

Ettevõte märkis, et taastuvenergia on samamoodi energia nagu muudest allikatest toodetud energia ning Eesti Energia on taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootnud juba 16 aastat. “Omanik on seadnud Eesti Energiale selged ootused, mille baasilt on kinnitatud Eesti Energia strateegia,” rõhutas riiklik energiahiid.

Muutub ülekaalukalt suurimaks tuuleenergia tootjaks

Juba aastaks 2022 soovib Eesti Energia kasvatada taastuvatest ja alternatiivsetest energiaallikatest toodetud elektri hulka 40%ni. “See toetab ka Eesti pikaajaliste taastuvenergia eesmärkide saavutamist,” on energiafirma veendunud.

Eesti Energia andis Eesti suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia ostust teada selle aasta mai lõpus. Tehingu kogumaksumuseks oli 493 miljonit eurot, sellest 290 miljonit oli tehingu maksumus ning 204 miljonit eurot Nelja Energia laenukoormus, mis Eesti Energia üle võtab.

Tehingule andsid võrdlemisi kiiresti heakskiidu Läti ja Leedu konkurentsiametid, üksnes Eesti konkurentsiamet võttis veel lisaaega, et seda põhjalikult kaaluda. Nelja Energia minekul Eesti Energia omandusse kuulub riiklikule energiafirmale umbes 85% tuuleenergia turust Eestis.

Sellest on tõukunud ka Eesti Energia põhikonkurentide väide, et tehing aitab kaasa Eesti Energia monopoolse seisundi süvendamisele Eesti elektriturul. Ettevõte ise on seisukohal, et kuna elektriturg on vaba, siis ei ole sellist asja nagu Eesti elektriturg olemas.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik