Energeetikute ametiühingu usaldusisikud kohtusid eile Narvas Eesti Energia juhtkonnaga, kuid kuna tegemist oli infopäevaga, polnud arutleda millegi üle. Eesti Energia saadab sundpuhkusele need elektrijaama töötajad, kes aasta alguse koondamisest pääsesid. FOTO: Matti Kämära/Põhjarannik

Eesti Energia teatas eile, et saastekvoodi hinna tõusu ja odava Vene elektri koguse suurenemise tõttu börsil ei piisa 450 töökoha koondamisest Narva Elektrijaamades, vaid sundpuhkusele tuleb saata ka ülejäänud 1300 töötajat. Ent hinnatõus ei ole uudis ning süsinikdioksiidi (CO2) heitele seadis Euroopa Liit piirnormi ehk kvoodi juba 14 aastat tagasi.

Eesti Energia suurenergeetika eest vastutav juhatuse liige Raine Pajo selgitas, et veel aasta alguses oli ettevõte plaaninud Narvas sulgeda kõigest kolm vanemat energiaplokki, sest nende tööaeg hakkas lõppema ja need pole enam konkurentsivõimelised. Seoses sellega koondati 150 töökohta. Aasta algusest möödunud viie kuuga on koondatud kokku aga juba 450 töökohta ning kui suvega olukord järsult ei parane, tuleb koondada veel teist sama palju. See tähendaks, et tänavu saadab Eesti Energia Ida-Virumaal tööturule tuhatkond inimest.

Halva turuolukorra all mõtleb Pajo odava Vene elektri koguse suurenemist Nordpooli elektribörsil ning COkvoodi hinnatõusu.

«Vaatasime, et esimese kvartaliga oli Vene elektri maht kasvanud poolteist korda. Samuti on COkvoot oluliselt kallimaks läinud. Kahjuks ei kannata põlevkivielekter sellist turgu välja. Küll aga õli ja taastuvenergia, mida me tahame ka arendada,» ütles Pajo.

CO2 hinnatõus tuleneb Euroopa Liidu eesmärgist vähendada fossiilse kütuse kasutamist, et piirata kasvuhoonegaaside heidet. Selle üle, kas hind võib suvel või ülepea kunagi enam langeda, on Pajo sõnul raske spekuleerida.

«Ma arvan, et väga vähesed arvasid, et hind tõuseb nii pikalt ja nii kõrgeks. Paar aastat tagasi oli hind viis eurot tonni kohta, aga selge on see, et Euroopa Liidu poliitika on niisugune,» ütles ta. Sellel aastal tõusis süsinikuheite tonnihind 27 euro peale.

Neid, kes arvasid, et hind tõuseb nii kõrgeks, oli siiski üsna palju, nende hulgas Euroopa Komisjon.

Süsinikuheite hind

FOTO: Pm

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Janika Laht ja juhataja Getlyn Denks selgitasid, et hinnatõusu mõju on ettevõtted teadnud juba 14 aastat. Nimelt oligi 2005. aastal kokku lepitud Euroopa Liidu CO2 kvoodiga kauplemise süsteemi mõte survestada tööstusettevõtteid kasutama enam ressursi- ja energiatõhusaid lahendusi, sealhulgas taastuvenergiat.

Praegune saastekvoodi kauplemisperiood algas 2013. aastal ning lõpeb 2020, kusjuures alles nüüd on CO2 hind jõudnud sellisele tasemele, mis aitab Euroopa Komisjoni hinnangul seda eesmärki ka täita, sest 25–30 eurot saastetonni eest avaldab juba mõju ettevõtete valikutele ning kvoodi hind on lõpuks liikunud selles suunas, mida oli loodetud.

Kauplemisperioodi alguses esitavad ettevõtted taotluse Euroopa Komisjonile, kes arvutab neile saastekvoodi ehk koguse, kui palju nad tohivad CO2 või sellega võrreldavat muud saastet tasuta atmosfääri paisata. Igal aastal väheneb ettevõtte kvoodi maht ning kui ta tahab samas mahus süsinikku atmosfääri paisata, peab ta kvooti turult juurde ostma.

«Nüüd oleme jõudnud sinna, et kõigil ettevõtetel, kes ei ole teinud õigel ajal asjakohaseid investeeringuid [tootmise heitekoguse vähendamiseks], on kvooti puudu. Seega on turul nõudlus kasvanud ja hind tõuseb,» selgitas Laht. «Süsinukuheite tonnihind 25–30 eurot ongi see, kuhu me tahtsime jõuda, sest siis hakkab kvoodikauplemise süsteem efekti andma. See oli ettevõtetel teada juba 14 aastat tagasi,» lisas Denks.

Tema hinnangul pole mingit lootust, et COkvoodi hind hakkaks langema, sest nõudlus muudkui kasvab. «Praegu ei julgeks ma panustada hinna langemisele,» ütles Denks.

Enamgi veel, praegu tulevikuplaane tehes tuleks hoolitseda selle eest, et mitte sattuda samasugusesse sundolukorda uuesti kümne aasta pärast. «Peame mõistma, et massiivne infrastruktuur, millesse investeerime nüüd või viie aasta pärast, on ikka veel kasutusel aastal 2050. Tuleks mõelda, kas õlitootmine on perspektiivikas ja konkurentsivõimeline ka 30 aasta pärast. Ilmselt tasub investeerida pigem taastuvenergiasse, kuhu liiguvad teised Euroopa Liidu riigid,» viitas ta Eesti Energia põlevkiviõlitehasele.

Eesti Energia juhatuse liikme Raine Pajo väitel kahjustab põlevkivielektri positsiooni elektribörsil veelgi odav Vene elekter, kuna seda kvoodisüsteem ei piira. «Venemaa ei pea kvooti ostma ega kauple seega meiega samadel turutingimustel. Me ei suuda nendega konkureerida,» ütles Pajo.

Keskkonnaministeerium riivib aga ka sellelt argumendilt kaalu maha. «Me ei saa väita, et Vene elektrit toodetakse mustemalt kui meie oma. Vene elekter võib isegi puhtam olla,» ütles Denks.

Ta osutas, et samuti ei tule Vene elekter Eestisse, vaid jõuab ühisturule Leedu ja Soome kaudu. «Avatud Balti- ja Põhjamaade turul ma ei julge küll väita, et minu toas põleb lambipirn Venemaa elektroni abil,» tõi ta näiteks.

Kas siis Eesti Energia ei näinud CO2 kvoodi hinnatõusu ette, kui see oligi Euroopa Liidu plaan juba 14 aastat? Pajo möönis, et nähti ikka, aga mitte nii järsku hinnatõusu. «Me arvasime, et tõuseb 22–23 euro peale tonni kohta,» ütles ta.

Kas Eesti Energia polnud siis kursis Euroopa Komisjoni plaaniga tõsta kvoodi hind 30 euro peale? Pajo sõnul peab seda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist küsima ja nemad ei tea Euroopa Liidu hindu.

Euroopa Liidu saastekvoot mõjutab ju otseselt põlevkivienergia tootmist? «Jah, muidugi, aga me arvestasime väiksema hinnatõusuga,» ütles Pajo.

Mis saab Eesti Energia töötajatest? Pajo ütles, et praegu tehakse otsuseid sammhaaval. Selge on see, et 1300 töötajat läheb korralise puhkuse lõppedes, juuli lõpust või augusti algusest sundpuhkusele.

«Liigume sammhaaval, olukord on keeruline. Septembris teeme järgmised otsused. Kui olukord ei muutu, siis tuleb tõenäoliselt vähendada töötajate arvu sama palju kui esimese viie kuu jooksul. Ehk kokku ligikaudu tuhat töötajat,» ütles ta.

Pikaajalise lahendusena näeb Pajo õlitootmise suurenemist, kuid lühiajalise lahendusega on kiire.

«Riigi esindajatega konsultatsioonid käivad, et leida variante, kuidas olukorda parandada. Pikaajaline lahendus on see, et ehitame juurde õlitehaseid. Selle aasta jooksul on plaanis võtta vastu uue õlitehase investeeringu otsus. See toob juurde töökohti ja pikemas plaanis muutume elektritootjast õlitootjaks,» ütles ta.

Võimalike variantidena, kuidas hoida töökohti, on majandus- ja taristuminister Taavi Aas pakkunud välja idee hoida elektrijaama katlad töös reservvõimsusel või asendada põlevkivi osaliselt biomassiga.

«Koos CO2st tulenevate muutustega peame mõtlema oma energiajulgeolekule. Ühe meetmena tuleb kindlasti kõne alla katelde hoidmine reservis. Teatud hetkedel on need konkurentsivõimelised, kui hüdroenergiat [müüakse elektribörsil] vähem,» ütles Aas ERRile.

Töötukassa on valmis kinni püüdma

Anneki Teelahk

FOTO: Peeter Lilleväli/Põhjarannik

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk
Koondamises ei ole midagi head ning säärase uudise saamine mõjutab igaüht omamoodi.
Ida-Virumaal on praegu 850 vaba töökohta, millest alla 300 on töötlevas tööstuses ehk võiks sobida Eesti Energia endistele töötajatele.
Me ei tea veel, kas ja kui paljusid inimesi koondamine ees ootab, kuid oleme olnud Eesti Energiaga kontaktis ning suhelnud ka ettevõtetega, kes oleksid uutest töötajatest huvitatud. Igal juhul tuleb arvestada sellega, et energeetikas on palgad kõrged ning üleminek oleks raske igale inimesele.
Töötukassa Ida-Virumaa osakonnal on suurkoondamise kogemus olemas aastatest 2015–2017, mil energeetikas kaotas töö kokku 1500 inimest. Oleme valmis pakkuma ümberõpet ja koolitusi ning korraldame ettevõttes kohapeal karjäärinõustamist ja töömessi, et kergendada uue ametikoha leidmist.

Ametiühing küsib kiiret lahendust

Narva Energia ametiühingu esimees Andrei Zaitsev kohtus esmaspäeval peaminister Jüri Ratase, majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ja sotsiaalminister Tanel Kiigega.
«Kõik said aru, et probleem on tõepoolest olemas ja sellele tuleb leida kiire lahendus. Kõik said ühtviisi aru, et keegi ei hakka meid elektriga aitama, me peame ennast ise varustama,» võttis Zaitsev kohtumise kokku.
Kohtumisel arutati variante, kuidas olukorda lahendada, kuid kõik need eeldavad analüüsi ja ettevalmistust.
«Kõne all oli reservvõimsuse kasutuselevõtt, kuid selgitasin, et elektrijaamas ei käi see silmapilguga. Selleks et süsteemi tuleks elekter, kulub mitu ööpäeva – katlad tuleb kuumaks ajada. Tegin ettepaneku tähelepanelikult uurida Poola varianti, kes kaitseb oma energiaturgu ja varustab oma maad ise elektriga,» rääkis ta.
Seda, kas tuleb energeetikute streik, ei tahtnud ametiühingu juht öelda.
«Mida see streik praegu tähendaks? Nagunii elektrijaam seisab. Miitingud, piketid, demonstratsioonid Tallinnas – need on tõenäolised. Seda juhul, kui meid kuulda ei võeta,» ütles ta.
Zaitsev toonitas, et on vaja kiiret lahendust, sest muidu kaotatakse spetsialiste. «Ja siis me sõidame kõik Tallinna ja võtame pealinlastelt töökohad ära. Ja tallinlased peavad kuhugi mujale tööle sõitma, näiteks Soome,» ütles ta.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

juuni 6th, 2019|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht