Hando Sutter Eesti Energiast ja Andres Sõnajalg Eleonist. Foto: Andras Kralla

Tuuleenergiaettevõtted leppisid Ida-Virumaa kaevurite ja energeetikutega kokku, et Ida-Virumaale tuleb rajada korralik tuulikutööstus.

Tuuletehnoloogia liidu, Eleoni ja ametiühingute pressiteates seisab, et ühiste kavatsuste kokkuleppe eesmärk on vältida põlevkivitööstuse hääbumisega kaasnevat sotsiaalset katastroofi ning pakkuda energeetikutele erialast tulevikku taastuvenergiatööstuses.

Osapooled leiavad, et energeetikasektori ümberõppeks ja tuulikutööstusesse rakendamiseks tuleks otsida võimalusi kaasata Euroopa Liidu fondide raha, et käivitada tuulikutööstus Ida-Virumaal, eelkõige Narvas.

Eleoni juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul võimaldaks kodumaise tuulikutööstuse käivitamine Ida-Virumaal viia Eesti Euroopa viie suurima tuulikutööstusriigi hulka aastaks 2025, mis looks piirkonnas tuhandeid uusi töökohti ja pakuks erialast rakendust põlevkivisektorist koondatud spetsialistidele.

Narva Energia Ametiühingu esimehe Andrei Zaitsevi sõnul viib töökohtade järsk vähenemine konkurentsivõime kaotanud põlevkivisektoris Ida-Virumaa sotsiaalse katastroofini, milles nähakse ka julgeolekuohtu. “Töötus muudab inimese masendunuks ja ettearvamatuks. See ei ole väike mure. Plaanitavad masskoondamised kaevandustes ja elektrijaamades võivad puudutada 6000-8000 Ida-Virumaa elanikku. Meie ülesanne on leida sellele probleemile efektiivne ja tulevikku vaatav lahendus,” sõnas Zaitsev.

Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühingu juhatuse liige Marina Lukjanova ütles, et Ida-Virumaal ei ole praegu energeetikasektorist koondatud spetsialistidele erialaseid töökohti.

Allikas: Äripäev

Foto: Avalik