Norrakatele kuuluv Vardar Eurus ja Eesti Energia allkirjastasid eelmise aasta mais Paldiski tuulepargis poole miljardi eurose Nelja Energia müügilepingu, edasi läks asi konkurentsiametite otsustada. Foto: Andras Kralla

Möödunud aasta novembris toimunud Eesti Energia ja Nelja Energia koondumise seaduslikkuse küsimus tuleb selgeks vaielda kohtus, teatas Tallinna ringkonnakohus ja tühistas Tallinna halduskohtu otsuse, mille kohaselt ei oleks seda pidanud tegema.

Tuuletehnoloogia Liit andis teada, et ringkonnakohtu määruse järgi on kahe suure energiaettevõtte koondumist lubanud konkurentsiameti haldusakt tühistatav ka pärast koondumise fakti toimumist ning et ringkonnakohus ei toeta konkurentsiameti nägemust, mille kohaselt pärast Nelja Energia aktsiate omandamist Eesti Energia poolt ei saakski keegi koondumisluba vaidlustada.

Kohtus Eesti tuuleenergia arendajaid esindava Supremia partnerist vandeadvokaadi Silja Holsmeri sõnul tuleb olukorra mõistmiseks meenutada sündmuste kronoloogiat. “Möödunud aasta 6. novembril andis konkurentsiamet koondumisloa Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Green ja Nelja Energiale. Samal päeval omandas Enefit Green Nelja Energia aktsiad ning koondumine viidi lõpule. Alles järgmisel päeval teatati avalikkusele ja huvitatud isikutele, et koondumisluba on antud ja et tehing on ühtlasi juba ka lõpuni viidud,” meenutas Holsmer.

Kaebajate sõnul soovisid tehingu osapooled neilt tegevuste sellise ajastamisega võtta võimaluse konkurentsiameti koondumisluba vaidlustada. Ka ringkonnakohus märgib, et vaidlus taandub küsimusele, kas 6. novembri koondumisluba ammendus pärast samal päeval toimunud aktsiate omandamise tehingut. Ringkonnakohtu lahendist nähtub, et nii see ei ole.

Tuuletehnoloogia Liitu kuuluvate ettevõtete kaebuse eesmärgiks on ära hoida Eesti Energia turgu valitseva seisundi tugevnemine nii elektrienergia tootmise kui ka müügi turul, taastuvenergia tootmise turul ja tuuleenergia tootmise turul, mille tulemusena kahjustub oluliselt konkurents vastavatel turgudel ja kaebajad tõrjutakse turgudelt välja ning muudetakse võimatuks turgudele sisenemine.

Kaebajad, kelleks on AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Eleon AS, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ, mõistavad Holsmeri sõnul, et koondumise fakti ei pruugi õnnestuda enam tagasi pöörata, kuid ka ringkonnakohus andis selles osas suuniseid, kuidas olukorda tagantjärele leevendada. “Sisuliselt on mõte selles, et kui konkurentsiseaduse valguses lubamatu koondumine on juba toime pandud, on konkurentsiametil võimalusi, kuidas kõrvaldada õigusvastase loa tagajärjed,” lisas Holsmer.

Ringkonnakohtu määrust on võimalik 15 päeva jooksul vaidlustada.

Allikas: Äripäev

Foto: Avalik