Ministeeriumi silt Tõnismäel. Foto: Erik Prozes

Aidu tuulepargi ümber käinud kohtuvaidluste eest riigile 124 miljoni eurose arve esitanud vendadele Sõnajalgadele vastas justiitsministeerium, et kahjude hüvitamise taotlust tuleb täiendada ja Tootsi tuulepark Aidu tuulepargi vastu kauplemist seaduse järgi teha ei saa.

“Teie pöördumine sisaldab väidetava kahju üldist arvestust, mille pinnalt ei ole meil võimalik sisuliselt hinnata kahju suurust ega selle kujunemist, ka ei anna me etteruttavalt hinnangut viidatud kahju tekkimise õiguslikule alusele,” kirjutas justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep Andres Sõnajala Aidu tuulepargi aadressil. “Esitada tuleb konkreetne tahteavaldus kahju hüvitamiseks ja tõendid ning muu asjakohane teave kahju kohta,” lisas ta.

Mitu aastat käinud kohtuvaidlus Aidu tuulepargile antud ehituslubade kehtivuse üle sai lõpplahenduse septembris, kui riigikohus otsustas, et riigi esitatud vaidlustus oli lootusetult hiljaks jäänud. Arendajad teatasid peatselt, et kuna selline teadmine oli justiitsministeeriumil juba varem, siis oli riigi tegevus põhjendatav ainult halvas usus tegutsemisega.

124 miljoni euroni ulatunud kahjuarvestuses võtab suurima summa enda alla viivis tuulikute komponente tarnima pidanud rahvusvahelistele ettevõtetele, mida on hinnatud 119 miljonile eurole. Ülejäänud summad sisaldavad hoonestusõiguse tasu riigile, intresse laenude eest ning 2,9 miljonit eurot juba Sõnajalgadelt sissenõutud viiviseid.

Läbirääkimisi pole võimalik pidada

“Kompromissina” tegid arendajad ettepaneku anda Aidu tuulepargi ehitamisele roheline tuli ning lisaks neile hoonestusõigus Tootsi tuulepargis, mille ümber käivad samuti pikad kohtuvaidlused.

“Teavitate oma pöördumises, et kahjunõuet oleks võimalik kompromissi leidmisel olulisel määral vähendada,” märgib asekantsler ja lisab, et riigivastutuse seadus ei näe ette varalise kahju hüvitamist muul viisil kui rahas.

“Pakutud läbirääkimiste pidamine võimaliku kahjunõude vähendamise eesmärgil, sooviga mõjutada selleks erinevaid riigi poolt läbiviidavaid menetlusi, poleks kooskõlas kehtiva õiguskorraga. Seega ei pea justiitsministeerium antud juhul võimalikuks pidada läbirääkimisi Teie poolt välja toodud kompromisslahenduste alusel,” lisas Peep.

Kokkuvõttes võttis ministeerium Sõnajalgade kirja kui “teavitust tekkinud kahjust” ja “ettepanekut läbi rääkida kahjunõude suuruses”.

Allikas: Äripäev

Foto: Avalik