Eleoni tuulikute ehitustööd Aidu tuulepargis. FOTO: Eero Vabamägi

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti (TTJA) teatel võivad Andres ja Oleg Sõnajalg Aidu tuulepargi ehitusega jätkata, kuna riigikohtu otsus mitte menetleda justiitsministeeriumi määruskaebust tähendab, et ehitusload kehtivad.

Aidu tuuleparki arendav Andres Sõnajalg teatas eile, et Eleon taaskäivitab ehituse 28 kinnistul, mille osas pole käimas ühtki vaidlust ega menetlust. «Meil on jõustunud kohtulahend, mis kinnitab ehituslubade kehtivust ning meil on kõik võimalused jätkata ehitamist vastavalt projektile,» lisas ta.

«Tõepoolest, nende ehitusload kehtivad ning TTJA-l pole pädevust ega alust hakata seda keelama. Meie saame hetkel keelata tuulikute number 4 ja 5 ehitamist, kus on juba ehitustegevus toimunud,» ütles TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe BNSile.

Esmaspäeva hommikul algasid geotehnilised tööd Aidu tuuliku number 8 kinnistul. Sõnajala sõnul liiguti ehitusega eelmisest ehitusplatsist 1,5 kilomeetrit edela suunas, et maandada eos võimalikud vaidlused selle üle, kui kõrged hakkavad olema tuulikud ja millisest maapinnast nende kõrgust mõõtma peab.

Küsimusele, kas TTJA monitoorib arendaja tegevust või suhtleb arendajaga seoses püstitatavate tuulikute vastavusega ehituslubadele, vastas Helemäe, et esmaspäevasele meediakajastusele tuginedes pole ametil alust kahelda, et Eleon kõrguspiiranguid rikuks või tuulikute alla killustikupatju rajaks.

Riigikohus ei võtnud septembris menetlusse justiitsministeeriumi määruskaebust, milles ministeerium ei nõustunud kohtute seisukohaga jä a läbi vaatamata Ida- Viru maavanema 2017. aastal esitatud protest.

Protestis taotles maavanem nende ehituslubade kehtetuks tunnistamist, mille Lüganuse vallavalitsus andis Aidu Tuulepark OÜ-le tuulikute ehitamiseks. Seega jõustub Tartu halduskohtu kohtumäärus, mille järgi hilines protest sellest kaks aastat varem välja antud ehituslubadele oluliselt.

Protesti järgi ei olnud 2015. aastal antud ehituslubade aluseks olev ehitusprojekt kaitseministeeriumiga kooskõlastatud ning ehitusprojektis nimetatud tuulikud erinesid oluliselt sellest, millisena olid need toodud teemaplaneeringus.

Halduskohus jä is selle aasta 29. aprilli kohtumäärusega protesti läbi vaatamata. Justiitsministeerium esitas halduskohtu määruse peale määruskaebuse, mille Tartu ringkonnakohus jä is selle aasta 26. juunil rahuldamata.

Halduskohus leidis 29. aprilli määruses, et Ida-Viru maavanem ületas enne halduskohtusse protesti esitamist olukorra seadustamise e epaneku tegemise 30-päevast tähtaega oluliselt. Nagu riigikohus samas asjas selle aasta 17. jaanuaril tehtud määruses selgitas, ei sõltu tähtaja käivitumine sellest, millal maavanem saab teada haldusakti õigusvastasusest.

Halduskohtu hinnangul pidi maavanem juba 2016. aasta suvel aru saama nii vaidlusaluste ehituslubade andmisest kui ka nende sisust.

Riigikohtu poolt menetlusloa mi eandmisel jõustub Tartu Halduskohtu selle aasta 29. aprilli kohtumäärus, mille järgi kehtivad Lüganuse vallavalitsuse väljastatud ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le elektrituulikute püstitamiseks.

Aidu tuulepargi rajamisega seoses on Tallinna halduskohtu menetluses ka kohtuasi, kus Sõnajalgade Eleon Green ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveamet vaidlevad Aidu tuuleparki püstitatud tuulikute õiguspärasuse üle.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik