Algses planeeringus olid rangemad nõuded tuulikute pikkusele, aga see käib ainult alla 3megavatiste tuulikute kohta, nüüd on aga uued, võimsamad ja sellevõrra ka pikemad tuulikud, olid vennad Sõnajalad veel juunis veendunud

Kui Aidu tuuleparki arendavad ettevõtted hakkavad järgmisi tuulikuid püstitama, peavad need järgima nii ehituslube kui ka planeeringut, hoiatas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA).

Kolme päeva eest teatasid arendajad ja omanikud vennad Sõnajalad, et alustavad uuesti ehitustöödega, sest riigikohtu otsuse järgi on neil Aidu tuulepargis kehtivad ehitusload. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet aga lubab silma peal hoida, et uute tuulikute püstitamisega ei mindaks planeeringust mööda. See on oluline, sest algses teemaplaneeringus ja ehituslubades on erinevused tuulikute pikkuses.

“Arendajad võivad ehitustegevusega jätkata, kui nad jälgivad planeeringus ja ehituslubades toodud tingimusi, nt viivad läbi geoloogilised uuringud ning püstitavad tuulikud, mis oma kõrguse osas on planeeringu ja loaga kooskõlas. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet rangelt soovitab tuulikute ehitamise aluseks olev projekt kooskõlastada ka kaitseministeeriumiga, kuna loamenetluses seda ei ole tehtud,” ütles TTJA kõneisik Anne-Mai Helemäe.

Kaks poolikut tuulikut seisavad endiselt

Neljapäeval teatasid Sõnajalad, et kohus oli teinud neile soodsa otsuse ning Aidu tuulepargi ehituse aprillis peatanud ettekirjutused ei kehti, millest võis jääda mulje, nagu oleks Aidu tuulepargi kõigilt kinnistutelt sealsed keelud maha võetud.

Eleon Greeni esindav vandeadvokaat Silja Holsmer Advokaadibüroost Supremia ütles teates, et Eleon Green taotles kohtult menetluse lõpetamist tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ettekirjutuste ammendumise tõttu, mis välistab kohtul tühistamiskaebuses menetluse jätkamise, ning halduskohtu kolmeliikmeline kolleegium nõustus vastava seisukohaga.

TTJA märkis, et selles vaidluses ei teinud kohus mitte ühtegi otsust, vaid lõpetas menetlemise arendaja soovist tulenevalt. “Endiselt on Aidu Tuulik 4 ja Aidu Tuulik 5 ehitustegevus peatatud septembrikuu ettekirjutusega. Aidu Tuulik 4 ja 5 on planeeringust lubatust ligi 35 meetrit kõrgemad ning need kujutavad ohtu riigi julgeolekule, seetõttu on nende edasi ehitamine jätkuvalt keelatud,” ütles Helemäe.

Loe edasi äripäevast siit

Allikas: Äripäev

Foto: Avalik