Eleon Greeni üks omanikke Andres Sõnajalg. Foto: LIIS TREIMANN

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet tegi Aidu tuulepargi arendajale ettekirjutuse eemaldada püstitatud tuulikult labad.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet tegi 10. veebruaril Eleon Green OÜ-le, mis on vendade Oleg ja Andres Sõnajala ettevõte, ettekirjutuse eemaldada Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, mis segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet, edastas amet pressiteates.

Amet teatas, et on alates 2019. aasta märtsist teinud Aidu tuulepargis põhjaliku järelevalvemenetluse, analüüsinud arendaja esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja tutvunud korduvalt kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega.

„Menetluse käigus on saanud selgeks, et oht riigi julgeolekule on reaalne ja see on juba realiseerunud, Aidu tuuleparki püstitatud tuulikud segavad riigikaitseliste eelhoiatussüsteemide tööd ning lisaradari ostmiseni läheb mitu aastat. Kuna riigi julgeolek on esmatähtis ja ükski arendaja pakutud lahendus ei kõrvalda täna ohtu riigi julgeolekule, siis tuleb tuuliku nr 5 küljest maha võtta selle labad,“ sõnas ameti ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik pressiteates.

Amet kinnitas, et on olnud menetluse ajal Eleon Green OÜga tihedas suhtluses ning arendaja palvel lubanud ehituskeelu ajal teha ainult tuulikute ohutust tagavaid töid. „Amet on käinud pidevalt kohapeal olukorda hindamas ning paraku tuvastanud, et hoolimata seatud ehitustegevuse keelust, täiendavatest hoiatustest ning sunniraha rakendamisest, on arendaja ehituskeelu ajal jätkanud ehitustöödega, mis seisnevad tuuliku edasi ehitamises, mitte ainult ohutuse tagamises,“ selgitas Kati Tamtik. Lisaks näitavad märgid, et arendaja teeb ettevalmistusi tuuliku käivitamiseks, tõdes amet.

Allikas: Äripäev
Foto: Avalik