Virtsu tuulepark Foto: Arvi Kriis

Taastuvatest allikatest pärinevat elektrienergiat toodeti möödunud aastal Eestis 1946 gigavatt-tundi ja taastuvenergia toodang moodustas elektrienergia kogutarbimisest 21 protsenti.

Eelmise aasta neljandas kvartalis moodustas taastuvenergia Eesti kogutarbimisest 23,3 protsenti. 2018. aasta samal ajal oli näitaja 18,7 protsenti. Neljandas kvartalis mängisid taastuvenergia suures osakaalus rolli head tuuleolud ja tavapärasest mõnevõrra soojem ilm, mis kahandas tarbimist.

Toetust saanud taastuvenergia kogus kasvas eelmisel aastal seitsme protsendi võrra 1698 gigavatt-tunnini.

Möödunud aasta taastuvenergia kogutoodangust andsid biomass, biogaas ja jäätmed 61 protsenti. Nendest allikatest toodeti aasta jooksul elektrit 1180 gigavatt-tundi. 2018. aastal oli samadest allikatest toodetud energia kogus 1040 gigavatt-tundi.

Tuuleenergia andis 2019. aastal 36 protsenti taastuvenergia kogutoodangust ja tuulejaamad tootsid aastas kokku 690 gigavatt-tundi elektrienergiat, Sarnaselt 2018. aastale ei täitunud eelmisel aastal toetatavale tuulenergiale seatud piir – 600 gigavatt-tundi kalendriaastas. Toetust saanud tuuleenergia toodang oli 565 gigavatt-tundi ehk toodang moodustas 94 protsenti seatud piirist.

Hüdroenergia toodang oli mullu 22 gigavatt-tundi. Suurimat kasvu näitas 2018. aastaga võrreldes taas päikeseenergia. Toodetud elektrienergia maht kasvas enam kui kolmekordselt 54 gigavatt-tunnini ning ka toetussummad suurenesid samas proportsioonis, ulatudes aasta kokkuvõttes enam 2,7 miljoni euroni. Hüdroenergiale maksti aasta jooksul toetus 734 000 eurot.

Aastaga lisandus ligi 800 päikesepaneelidega elektrienergia tootjat ja kokku toodab päikeseelektrit üle 2200 tootja. Päikeselektrit tootvate nõuetekohaste Eleringis registreeritud jaamade võimsus aasta lõpu seisuga oli 88 megavatti, kuid väga palju on pooleliolevaid projekte.

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga välja mõnevõrra vähem, kokku 2,82 miljonit eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodetud ja toetust saanud elektrienergia kogus oli 94 gigavatt-tundi.

Kokku maksti 2019. aastal taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi kokku 91 miljoni euro ulatuses ja taastuvenergia tasusid koguti elektritarbijatelt 85 miljonit eurot. Osaliselt aitasid toetusskeemi finantseerida riikidevahelise statistikakaubanduse tuludena laekunud rahasummad.

Allikas: Delfi

Foto: Avalik