Aidu tuulepargi esimene tuulik

Aidu tuulepargi arendajatele on antud kaks tööpäeva aega, et teha tuulepargis  ametnike järelevalve all ära vajalikud tööd ohutuse tagamiseks. Oleg Sõnajala sõnul on see absurd, sest kõikide vajaminevate tööde jaoks kuluks vähemalt kaks nädalat.

Esmaspäeval Aidu tuulepargi viibimiskeelu taotlenud tarbija- ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on andnud tuulepargi arendajale võimaluse teha viibimise keelust hoolimata ohutust tagavaid töid.

Töid on lubatud teostada täna kella 10 kuni 17-ni ning homme töötundidel 9-17-ni. Töid võib läbi viia ainult TTJA ametniku järelevalve all ning iga töö temaga kooskõlastades.

Arendaja Eleon Green OÜ juhatuse liige Oleg Sõnajalg ütles, et esmaspäeval tegi TTJA ettevõttele uue ettekirjutuse, millega nõudis viivitamatult viia läbi kõik vajalikud tegevused, et muuta kaks püstitatud tuulikud ohutuks. «Vastasel korral rakendatakse sunniraha 64 000 eurot,» lisas Sõnajalg. Tund aega peale ettekirjutus saatis ka politsei ja piirivalveamet (PPA) kirja, et keeld kehtib reedeni, aga ohtutus tuleb tuulepargis tagada koheselt.

Ohutust tagavate tööde nimekiri on pikk. Kõigepealt tuleb tööle saada lift tuulikute tornis liikumiseks ja tööriistade ning abivahendite tõstmiseks. Siis tuleb teha ettevalmistustööd innekteerimiseks; lõigata terastorni uksele ava; paigaldada saalongid ja tihendada need makroflexiga. Seejärel teostada kõrgsurve innekteerimine, täites vedela liim-betooniga betoontorni ja terastorni õhuvahe; pingutada terastorni ja gondli poldid ning gondli ja cooling-housingu ühenduspoldid.

Sõnajala sõnul on olukord absurdne, sest kõigi nende tööde tegemine võtaks aega kaks nädalat, kui teha 10-12-tunniseid tööpäevi. «Aga anti vaid kaks päeva kahe nädala tööde teostamiseks ja needki päevad „riigiametniku tööpäeva pikkused. Kujunenud olukorda ei allu enam tervele mõistusele.» ütles ta.

«TTJA poolelioleva tuulikute montaaži ootamatu peatamisega on tekitatud ohuolukord sedavõrd kõrge, et töid tuleks teha 24/7, mitte aga vaid kahe riigiametniku tööpäevajupikese jagu, kusjuures ainuüksi selle otsuse tegemiseks raiskas amet kaks väärtuslikku päeva,» lisas Sõnajalg.

Tema sõnul võiks sellist olukorda võrrelda tulekahju väljakutsega päästeametile, kus väljakutse järel otsustab ameti juht kohale sõitmist kaks päeva ja siis lubab päästjatel kustutustöid teha vaid tööpäeva lõpuni. «Tahtmatult tekib küsimus, et kas TTJA ei saa aru ohuolukorra tõsidusest või tegelikult ei huvita see neid – ei teagi kumb variant on hullem,» ütles ta.

Sõnajalg lisas, et kavatseb teha ministrile ettepaneku kaaluda TTJA vastutavate ametnike sobivust oma ametikohale.

TTJA: Eleon saab aega juurde taotleda

Küsimusele, kuidas arvutas TTJA tööde kestvuseks kaks päeva ja mis juhtub, kui kahe päevaga ei suudeta ohutus tagada, vastas amet, et kuna Aidu tuulepargi territooriumil on Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5 osas kehtestatud viibimiskeeld, siis PPA korraldusega on tehtud viibimiskeelus erisus, kus kahe tööpäeva jooksul on võimalik tuuliku tootja poolt esitatud töid läbi viia.

«Kui arendaja soovib tööde teostamise aega pikendada, siis selleks tuleb tal esitada TTJA-le täiendav taotlus koos tööde nimekirjaga. Kui see on esitatud, saame kaaluda tööde läbiviimise lubamist,» ütles TTJA kommunikatsioonijuht Anne-Mai Helemäe.

Eelmisel reedel kehtestas politsei- ja piirivalveamet (PPA) Aidu tuuleparki sisenemise keelu, mis kehtis eilseni. Esmaspäeval taotles TTJA viibimiskeelu pikendamist. Varasemalt on teinud amet Aidu tuulepargi arendajale Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse ja sunniraha hoiatuse ehituse peatamiseks.

Keeld ajas Sõnajalad marru, sest parasjagu olid käsil montaažitööd, mille peatamine tooks Oleg Sõnajala sõnul kaasa hiiglasliku rahalise kulu ja tekitaks ohtliku olukorra.

Peamine põhjuse ettekirjutusele annab TTJA hinnang, mille kohaselt kujutaks tuulepargi püstitamine endast ohtu riigi julgeolekule.

«Samuti on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna Aidu tuulepargi arendajal puudub kehtiv ehitusluba. Ettekirjutuse saajaks oli Eleon Green OÜ kui Aidu tuulepargi hoonestusõiguse omaja,» selgitas ameti esindaja.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

 

 

aprill 25th, 2019|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht