https://www.ohtuleht.ee/968711/aidu-tuulepargis-kohtuvoidu-saanud-sonajalad-edasikaebamine-oleks-maksumaksja-raha-raiskamine

Tartu Ringkonnakohus otsustas reedel, et Aidu tuulepargi arendust takistavad riigiametnikud pole käitunud seadusest lähtuvalt. Aidu pargi arendajad Andres ja Oleg Sõnajalg nentisid kohtuvõidu tähistamiseks kokku kutsutud pressikonverentsil, et ehitust nad siiski jätkata ei saa, sest lahend pole veel jõustunud ja ilmselt kaebab riik otsuse edasi riigikohtusse.

„Juba kaks ja pool aastat on see Aidu kohtupargi vaidlus käinud läbi kõik kohtastmed. Teisel ringil andis esimese astme kohus õiguse Aidu Tuulepargi osaühingule ja nüüd jättis ka teine aste otsuse muutmata,“ rõõmustas Andres Sõnajalg värsket uudist kommenteerides.

Nüüd peavad arendajad ootama, kas riik kaebab otsuse edasi riigikohtusse, kuid ärimees loodab, et seda ei tehta: „On täiesti ilmne, et see on mõttetu maksumaksja raha raiskamine, sest selle perioodi eest kaasnevad täiendavad kahjunõuded.“

Kaks firmat, kaks ehitusluba

Aidu tuulepargi saaga on nagu puder ja kapsad. Lühidalt öeldes peaks sinna kerkima 30 tuuleenergiat koguvat tuulikut, aga selleks on välja antud ehitusload Sõnajalgade kahele erinevale firmale – 2013. aastal Eleon Greenile ja paar aastat hiljem Aidu Tuulepark OÜ-le. Riik kaebas kohtusse viimase ehitusloa, aga Sõnajalad kasutasid esimest, et panna Aidusse püsti kaks tuulikut. Siis sekkusid riigiametnikud, kes peatasid töö ja keelasid arendajatel alale siseneda.

Nüüd on kohtuvaidlus jõudmas lõpule: näiliselt lihtinimese, mitte masinavärgi võiduga. Sõnajalgade sõnum, et ehituslubade 30päevane vaidlustustähtaeg algab loa väljastamisest – mitte hetkest, kui ametnikud saavad teada lubade seadusele mittevastavusest –, on loogiline ja sellega on nõustunud ka mitu kohtuastet. Kui otsus jõustub, võiksid arendajad enda hinnangul jätkata ehitus- ja monteerimistöödega.

Kaitseministeeriumi hinnangul kohtuotsus aga midagi ei muuda. „Ehituskeeld ja viibimiskeeld kehtivad endiselt,“ nentis ministeeriumi pressiteenistus. „Aidu tuulepargi rajatised on jätkuvalt vastuolus teemaplaneeringuga, kaitseministeeriumi kooskõlastatud eelprojektiga, ei vasta kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehituslubadele ning püstitatud ehitised on märksa kõrgemad kooskõlastatust. Seega on riigil jätkuvalt kohustus sekkuda sellisesse ebaseaduslikku ehitustegevusse.“

Sõnajalad esitasid pressile ka omapoolsed selgitused, miks nende arvates ministeeriumi väited ei ole pädevad.

Esiteks kooskõlastus kaitseministeeriumiga. Ärimeeste väitel pidi nende tuulikute poolt 42 kilomeetri kaugusel paiknevale Kellavere õhuseireradarile tekitatav „vari“ kompenseeritama politsei- ja piirivalveameti väiksemate radaritega. Et need süsteemid omavahel ei ühildu, selgus alles 2017. aastal ehk ammu pärast tuulepargi planeerimist – ja see tähendab Sõnajalgade hinnangul, et see on kaitseväe ja -ministeeriumi, mitte nende probleem. Ostku nad siis uus, väidetavalt vaid viis miljonit eurot maksev täiendav radar, kõlas arendajate sõnum.

Tuulikute täiendav kõrgus, mis on samuti seotud radari töövõimega, olevat aga suhteline. Sõnajalad naeruvääristasid tehnilise järelevalve ameti (TJA) hinnangut nagu oleksid nende praegused tuulikud suisa 35 meetrit kõrgemad kui esialgselt planeeritud. Neile olevat kohaliku omavalitsuse poolt antud käsk, et kõik tuulikud peavad olema samal kõrgusel, ja nemad alustasid lihtsalt ehitamist Aidu karjääri ühest madalaimast punktist.

Tegelikkuses on 195meetrised tuulikud algsest plaanist „vaid“ 11 meetrit kõrgemad ja seegi olevat lubatud, sest algses plaanis olid kõrgustingimused seotud üksnes kuni kolmemegavatiste tuulikutega. Sõnajalad panevad praegu püsti aga juba uuemad, võimsamad mudelid, mille jaoks nende sõnul kõrgusepiirangut (ja kooskõlastusvajadust) pole.

Sel nädalal pidas ka TJA omapoolse pressikonverentsi, kus ähvardati, et juba püstitatud tuulikud võidakse augustis lammutada. Nüüdse kohtuotsuse valguses loodavad Sõnajalad, et selleks ajaks on hoopis ehitustegevus jätkumas. Tõde võiks selguda, kui arendajad on TJA-le esitanud omapoolsed selgitused, milleks neil on aega kuni kuu.

„Et kaitseministeerium meid niimoodi selja tagant ründas ja juriidiliste nõksude-konksudega … Nii on võimalik iga projekti rünnata,“ ohkas Oleg Sõnajalg, et pisiasju, mille kallal norida, leiab alati. Praegune vaidlus olevat mehe hinnangul puhas riiklik kius ja tuulepargi tulevikus Eesti Energiale kätte mängimine.

Allikas: Õhtuleht

Foto: Avalik