Algselt lubatud 185-meetrised tuulikud osutusid 216 meetri kõrguseks ja takistavad seega õhuseireradarite tööd. FOTO: Sander Ilvest

  • Aidu tuulepargis viibimise keeldu pikendati kuniks asjaolud on selged.
  • Kaitseministeeriumi hinnangul on tuulepark riigile julgeolekuoht.
  • TTJA sõnul puudub Eleon Greenil ehitusluba tuulepargi rajamiseks.
  • Lüganuse valla sõnul on ehitusluba olemas.

Politseipatrull ei lahku Aidu tuulepargist niipea, sest tehnilise järelevalve amet kehtestas vendade Sõnajalgade arendusele uue viibimiskeelu. Sõnajalgade sõnul on tegemist süvariigi pitsitusega, ameti sõnul aga riigi julgeoleku tagamise ja seaduse järgimisega.

Segadus Aidu tuulepargi ümber on kestnud juba aastaid ning käinud läbi kolmest kohtuastmest. Vaidluse üks pool on tuulepargi ehitaja Eleon Green OÜ omanikud Andres ja Oleg Sõnajalg, teine pool tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ning kaitseministeerium. Kui seni on vaidlused olnud juriidilised, siis eelmisel reedel kehtestas politsei- ja piirivalveamet (PPA) Aidu tuuleparki sisenemise keelu, mis kehtis eilseni. Nüüd taotleb TTJA viibimiskeelu pikendamist.

Keeld ajas Sõnajalad marru, sest parasjagu olid käsil montaažitööd, mille peatamine tooks Oleg Sõnajala sõnul kaasa hiiglasliku rahalise kulu ja tekitaks ohtliku olukorra. «Minu hinnangul on tekkinud ohuolukord sedavõrd kriitiline, et soovitan PPA töötajatel ohutuse kaalutlustel igaks juhuks hoiduda tuulikust vähemalt 300–400 meetri kaugusele,» ütles ta.

Oleg Sõnajalg

FOTO: Tuuleliit.ee

Tugeva tuule tõustes võib torni kõikumine põhjustada tuuliku kandekonstruktsiooni purunemise. Tagajärjed oleksid katastroofilised ja tooksid kaasa üle seitsme miljoni euro suuruse kahju.
Oleg Sõnajalg

Sõnajala väitel peab olema tuuliku tiivik lukustatud, et vältida tuuliku terastorni kõikumist, kuid päev enne seda, kui PPA platsi puhtaks lõi, vabastati tiiviku lukk. «Kuna ootamatu viibimiskeelu tõttu seda tiivikut enam lukustada võimalik ei ole, tuleb loota vaid heale õnnele ja heale ilmale. Tugeva tuule tõustes võib torni kõikumine põhjustada tuuliku kandekonstruktsiooni purunemise. Tagajärjed oleks katastroofilised ja tooksid kaasa üle seitsme miljoni euro suuruse kahju,» rääkis ta.

Samuti on Sõnajala sõnul teise tuuliku tiivik paigaldamata ja ilma tiiviku raskuseta võib tuule tõustes tekkida resonantsvõnkumine, mistõttu võib purustada kogu tuuliku konstruktsiooni. «Suure tõenäosusega tähendaks see ka kogu tuuliku läheduses oleva rasketehnika hävimist. Kahju suurus ulatuks kümnetesse miljonitesse eurodesse ja ületaks kindlasti rahvusvahelise uudisekünnise,» ütles Sõnajalg.

Hädavajalikud tegevused lubatud

Nüüd on TTJA uue viibimiskeeluga öelnud, et edasi ehitada ei tohi, kuid arendajal on lubatud teha ära hädavajalikud tegevused, mis on seotud ohutuse tagamisega. «Täna on selgelt arendajale öeldud, et nad peavad tagama territooriumil ohutuse, kuid tuulikule labasid nad külge monteerida ei tohi,» ütles TTJA kommunikatsioonijuht Anne-Mai Helemäe.

Sõnajala sõnul on aga just tiiviku paigaldamine teise tuuliku puhul ohutuse tagamiseks väga vajalik ning tiivik tuleks paigaldada nii kiiresti kui võimalik. «Üksnes torni poltide pingutamisest ei piisa, kuna tiiviku puudumise tõttu on gondli mass vähendatud, mis põhjustab perioodiliselt torni resonantsvõnkumisi,» rääkis ta.

Praegu ripub tiivik 600-tonnise tõstevõimega hiigelkraana noole otsas ja kogu rasketehnika tuleb Eestist ära viia selle nädala jooksul. «Kuna ainuüksi Saksamaalt või Rootsist sellise rasketehnika kohale toomine võtab aega mitte nädalaid, vaid kuid, siis ei ole võimalik enam ka parima tahtmise juures teist tuulikut katastroofist päästa. Meie saame siis vaid paigaldada turvalisse kaugusesse videokaamerad, et testtuuliku hävimist ajalooarhiivide tarbeks filmida,» ütles Sõnajalg.

TTJA: arendajal puudub ehitusluba

TTJA on varem teinud Eleon ASile ettekirjutuse ehituse peatamiseks ning sunniraha hoiatuse. Ettekirjutuse peamine põhjus on Helemäe sõnul hinnang, mille järgi oleks tuulepargi püstitamine ohtlik riigi julgeolekule. Nimelt on kaitseministeerium öelnud, et liiga kõrged tuulikud segavad Kellavere õhuseireradarit, mis avastab Venemaa lennukeid. Veelgi enam häirivad tuulikud aga raadioluuresüsteeme, mille asukohad on salajased.

Lisaks julgeolekuohule on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna Aidu tuulepargi arendajal puudub kehtiv ehitusluba.

Andres Sõnajalg ei nõustu väitega, et nad ehitavad ilma loata. «Maidla vald (praegune Lüganuse vald – toim) väljastas 2013. aasta 28. veebruaril ehitusload, mida ei ole keegi vaidlustanud ja mis kehtivad tänase päevani tähtajatult. TTJA väide, et ehitusload on kehtetud, on valeväide,» üles ta. Sõnajala sõnul on Lüganuse vald teinud ehitusloa kohta põhjaliku uuringu ja korduvalt kinnitanud, veel viimati selle aasta alguses, et ehitusload kehtivad.

Politseipatrull jääb Aidu tuuleparki määramata ajaks, kuniks «asjaolud on selged».

FOTO: Matti Kämärä/Põhjarannik

2017. aastal peatas kohus küll 2015. aastal Lüganuse valla poolt Aidu Tuulepark OÜ-le antud ehitusload, sest Ida-Virumaa maavanem esitas protesti ja nõudis lubade tühistamist, kuid Sõnajala sõnul kehtivad kaks aastat varem antud load endiselt.

«Tootsi tuulepargi kohtulahendi kohaselt võib samaaegselt olla ühele ehitusobjektile väljastatud mitu ehitusluba erinevatele juriidilistele isikutele. Aidu tuulepargi puhul väljastati ehitusload nii Eleon Greeni eelkäijale Kindel Vara OÜ-le, mis on kehtivad, kuid Lüganuse valla poolt 2015. aastal antud ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le on kohus vaidlustanud,» ütles ta.

Andres Sõnajalg

FOTO: Tuuleliit.ee

Oleme TTJA-le kõike ka korduvalt selgitanud, aga kahjuks üsna kurtidele kõrvadele. Neil on kaitseministeeriumist tulnud kindel agenda ja süvariik toimib praegu väga hästi.
Andres Sõnajalg

«Oleme TTJA-le kõike ka korduvalt selgitanud, aga kahjuks üsna kurtidele kõrvadele. Neil on kaitseministeeriumist tulnud kindel agenda ja süvariik toimib praegu väga hästi. TTJA-l ei ole tegelikult pädevust valvata ehituslubade kehtivuse üle. See pädevus on kohalikul omavalitsusel ja seda on Lüganuse vald ka teinud,» ütles Sõnajalg.

Lüganuse vald: ehitusload on olemas

Ka Lüganuse valla abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu, arengu ja varahalduse alal Krisli Kaldaru kinnitas, et Eleon Green OÜ-l on Aidu tuulepargis ehitamiseks ehitusluba olemas. «Tegemist on 2013. aastal väljastatud ehitusloaga Kindel Vara OÜ-le (praegune Eleon Green OÜ – toim), mida keegi pole kehtetuks tunnistanud,» ütles ta. Samuti lisas Kaldaru, et ehitusluba, mis on kohtumenetluse tõttu peatatud, anti 2015. aastal Aidu Tuulepark OÜ-le.

TTJA jääb aga endale kindlaks: 2013. aastal saadud ehitusluba enam ei kehti. «Ühtlasi ei ole riik kui maa omanik andnud tuulepargi ehitamiseks ehitusluba, samuti on riigikohus selgelt keelanud ehitamise. Isegi kui 2013. aasta ehitusluba kehtiks, siis kaitseministeeriumiga on kooskõlastatud projekt, mille järgi on tuulikute lubatud kogukõrgus maapinnast 185 meetrit, aga seda on juba praegu märkimisväärselt ületatud. Täna arendaja esitatud info kohaselt on tuulikute orienteeriv kõrgus nende valmides maapinnast 202,4–218,4 meetrit.»

Kaitseministeerium: tegemist on julgeolekuohuga

Eleon Greenile tehtud ettekirjutuse tekstist selgub, et kaitseministeeriumi arvates oleks Aidu tuulepargi püstitamine ohtlik riigi julgeolekule, kuna julgeolekurajatiste töövõime väheneks.
Nimelt kooskõlastas ministeerium Aidu tuulepargi esimese projekti, mille järgi oli tuulikute kõrgus 185 meetrit. Ehituslubade aluseks on aga teine projekt, mille järgi ulatuvad tuulikud 196,4 meetri kõrgusele. Sellele lisanduvad veel tuulikute alla rajatud kruusast tehisnõlvad kõrgusega 6–22 meetrit. Seega on tuulikute kõrgus maapinnast kokku 216,4 meetrit ja sellise kõrgusega projekti pole kaitseministeeriumile kooskõlastuseks esitatud.
Üle 200-meetrised tuulikud on ministeeriumi sõnul ohtlikud, sest need vähendavad õhuseireradarite katteala. Aidu tuulepark jääb nimelt Kellavere radari alasse. «Tuulepargi rajamisel kavandatud kujul väheneb radarkatteala ulatus ning tuulepargi taha tekkib katmata ala ehk varjuala ning tuulepark põhjustaks häireid radari töös valesihtmärkide genereerimise näol. Need on aga vaid mõned üksikud põhjused, mida kaitseministeeriumil on võimalik avalikult märkida,» selgitas ministeerium.
Teine probleem seisneb selles, et tuulikud häirivad ka raadiosüsteeme, mis koos radaritega peavad kaitseministeeriumi sõnul tagama vajaliku info ehk luure- ja julgeolekuteabe olemasolu, et Eesti riik oleks võimeline õigel ajal reageerima ründele nii riigi kui ka NATO välispiiri vastu.
«Eesti-Vene piir on osa NATO välispiirist, mille lähedusse Aidu tuuleparki kavandatakse. Kuivõrd Eesti julgeoleku tagamiseks ja NATO välispiiri kaitse tagamiseks peab kaitseministeerium tööd tegema just riigi idapiiril, siis on radarid ning nende tõrgeteta töö üliolulised Venemaast lähtuva ohu hindamiseks ja tõrjumiseks. Tuulepark aga välistab kõnealuste radarite tõrgeteta töö,» põhjendas ministeerium.
Küsimusele, kas radarite asukohta ei saaks muuta, ütles ministeeriumi pressiesindaja Susan Lilleväli, et radarite asukohtadeks on riigi ressursse arvesse võttes valitud parimad võimalikud kohad ja nende rajamisse investeeritud miljoneid maksumaksja raha. «Iga muudatus tähendaks kohe riigile veel miljonitesse ulatuvaid investeeringuid,» lisas ta.

Allikas: Postimes

Foto: Avalik

aprill 23rd, 2019|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht