ABB võitis Taani energiaettevõtte Ørsted (endise nimega Dong Energy) tellimuse, mille väärtus on üle 150 miljoni dollari. Projekti raames ühendatakse Suurbritannia elektrivõrku Hornsea Two avamere-tuulepark, mis pürgib maailma suurimaks omataoliseks.

Hornsea Two on Põhjameres Yorkshire’i rannikust umbes 100 kilomeetri kaugusel asuv 1400-megavatine tuuleenergia arendusprojekt. Kui see valmis saab, suudab see keskkonnasäästliku elektrienergiaga varustada üle 1,3 miljoni majapidamise aastas. See lisaenergiaallikas toetab Suurbritannia Humberi piirkonna majanduskasvu ja aitab Suurbritannial saavutada oma eesmärki toota 2020. aastaks 15 protsenti vajaminevast energiast taastuvatest allikatest, teatas ABB.

Tellimus moodustab esimese osa viieaastasest raamlepingust avamerel ja maismaal asuvate tuuleenergiarajatiste elektri- ja automaatikaseadmete tarnimiseks ja võrku integreerimiseks.

«Meil on hea meel teha Ørstediga selles strateegilises pikaajalises tehnoloogialiidus koostööd, tegutseda ühise eesmärgiga viia võrku rohkem taastuvenergiat ja edendada säästvaid energiaallikaid,» ütles ABB elektrivõrkude divisjoni president Claudio Facchin.

Hornsea Two tuulepargist tulevat elektrienergiat kaitseb ja juhib suurim staatilise kompenseerimise süsteem (STATCOM), mis on kunagi avamere-tuuleenergia rakenduste jaoks ehitatud. STATCOM-id aitavad suurendada avamere-tuuleenergiat tootvate turbiinide ülekandevõimsust, parandada kvaliteeti ja elektrivõrgu stabiilsust.

STATCOM-i aju on ABB Ability MACH juhtimis-, kaitse- ja jälgimissüsteem, mis haldab keerukat tehnoloogiat ja jälgib tuhandeid toiminguid reaalajas, et tagada usaldusväärne ja tõhus elektrivarustus.

Projektis kasutatakse ka ABB Ability MicroSCADA süsteemi, mis võimaldab elektrivõrgu jälgimist ja andmete kogumist Relioni elektroonikaseadmete (IED) ja kaugterminaliüksuste (RTU) kaudu, et tagada võrku integreerimise süsteemi ohutu ja usaldusväärne toimimine. Tehnoloogiat kasutatakse ka avamereplatvormide ja maismaa-alajaama vahelises kommunikatsioonis.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik

juuli 14th, 2018|

About the Author:

Tuuletehnoloogia Liidu tegevjuht